Meny

Meny

Placering av anläggningen

Grundläggande vid placeringen är att avrinningen från avloppsanläggningen inte ska riskera att påverka vattentäkter och grundvatten.

Vid placeringen av anläggningen behöver du veta om den kommer att ligga inom strandskyddsområde eller områden med högre funktionskrav.

När du lämnat din ansökan och redogörelse får berörda närboende information om dina planer och får då möjlighet att lämna synpunkter som kan vara relevanta i ärendet.

Vid bedömningen av placeringen är förhållandet till vattenskyddsområden, strandskydd, vattentäkter, bergvärmebrunnar, sjöar, vattendrag, markförhållanden samt möjlig uppställningsplats för slamsugningsbil av betydelse.

Strandskydd

Placering inom strandskyddsområde kan i vissa, men ytterst sällsynta fall, innebära krav på strandskyddsdispens. Strandskyddet är till för att skydda det allmänna friluftslivet och höga naturvärden.

Områden med högre funktionskrav

Högre funktionskrav gäller inom vissa områden som vattenskyddsområden, strandnära och vissa bebbyggelse områden.

Miljö- och konsumentnämnden har beslutat om riktlinjer för högre funktionskrav.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-06-07 10.32

Ändrad av:

Dela sidan: Placering av anläggningen

g q n C

p

Kontakt