Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Placering av avloppsanläggningen

Grundläggande vid placeringen är att avrinningen från avloppsanläggningen inte ska riskera att påverka vattentäkter och grundvatten.

Vid placeringen av anläggningen behöver du veta om den kommer att ligga inom strandskyddsområde eller områden med högre funktionskrav.

När du lämnat in din ansökan och redogörelse får de som berörs i närområdet information om dina planer och får då möjlighet att lämna synpunkter som kan vara relevanta i ärendet.

Vid bedömningen av placeringen är förhållandet till vattenskyddsområden, strandskydd, vattentäkter, bergvärmebrunnar, sjöar, vattendrag, markförhållanden samt möjlig uppställningsplats för slamsugningsbil av betydelse.

Strandskydd

Placering inom strandskyddsområde kan i vissa fall innebära krav på strandskyddsdispens. Strandskyddet är till för att skydda det allmänna friluftslivet och höga naturvärden.

Områden med högre funktionskrav

Högre funktionskrav på avloppsanläggningen gäller inom till exempel inom områden som vattenskyddsområden, strandnära och vissa bebyggda områden.

Miljö- och konsumentnämnden har beslutat om riktlinjer för högre funktionskrav.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Placering av avloppsanläggningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol