Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hänsyn till strandskydd

Om din fastighet ligger inom strandskyddsområde kan det innebära att det kan krävas dispensöppnas i nytt fönster för att vidta en åtgärd, till exempel för en avloppsanordning. Vid planeringen av plats för anläggningen behöver du därför ta hänsyn till strandskyddsreglernaöppnas i nytt fönster. I första hand ska hänsyn tas till om det inkräktar på det rörliga friluftslivet men också om det kan innebära påverkan på naturvärden.

Du kan kontrollera om planerad placering ligger inom strandskyddsområde på kartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ligger platsen inom sådant område måste du ta hänsyn till skyddsvärd natur vid val av plats innan du ansöker om avloppstillstånd.

Kontakta kommunbiologen Linnea Åsedahl, telefonnummer 35 30 24, för diskussion om lämplig placering ur strandskydds- och naturskyddssynpunkt.

Innan ansökan ska utredningen om placering i förhållandet till strandskyddet ha gjorts. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-18 16.37

Ändrad av:

Dela sidan: Hänsyn till strandskydd

g q n C