Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hänsyn till strandskydd

Om din fastighet ligger inom strandskyddsområde kan det innebära att det krävs en dispens Öppnas i nytt fönster. för att vidta en åtgärd, till exempel för en avloppsanordning. Vid planeringen av plats för anläggningen behöver du därför ta hänsyn till strandskyddsreglerna Öppnas i nytt fönster.. I första hand ska hänsyn tas till om det inkräktar på det rörliga friluftslivet men också om det kan innebära påverkan på naturvärden.

Om du vill veta om din fastighet eller planerad nybyggnation omfattas av strandskyddsreglerna, skicka då ett mejl till miljo@boras.se

Ligger platsen för planerad avloppsanläggning inom ett strandskyddsområde måste du ta hänsyn till skyddsvärd natur. Innan ansökan om dispens ska en utredning om placering av anläggningen i förhållandet till strandskyddet ha genomförts. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hänsyn till strandskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol