Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Teknisk utformning av avloppsanläggning

Du ska redovisa den tekniska utformningen av anläggningen och bifoga den till ansökan. För de vanligast förekommande anläggningstyperna finns principskisser där vissa uppgifter ska skrivas in. Principskisserna ska bifogas ansökan.

Skisser finns för (i A4-format):

Om du kontaktar Miljöförvaltningen kan du också få skisserna i A3-format.

Ibland kan det vara nödvändigt att bifoga ytterligara information från tillverkaren.

Ytterligare information om små avlopp finns på Avloppsguiden Länk till annan webbplats..

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Teknisk utformning av avloppsanläggning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol