Meny

Meny

Tillsyn

Miljö- och konsumentnämnden är enligt miljöbalken tillsynsmyndighet över avloppsanläggningar. Det innebär att förvaltningen genomför tillsyn av äldre anläggningar. Ibland kan det leda till krav på begränsade åtgärder eller krav på helt ny anläggning.

När en anläggning har varit i drift några år görs uppföljande besök för att kontrollera att anläggningarna är utförda enligt tillståndet och fungerar bra.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare ska du ha den kunskap som behövs och vidta åtgärder för att förebygga risk för olägenheter för människor eller miljön. Det innebär att se till att du har en avloppsanläggning med fullgod funktion enligt vissa riktlinjer men också att vidta åtgärder om anläggningen inte uppfyller dem. Du ska också veta hur anläggningen fungerar. Du är skadeståndsskyldig om anläggningen till exempel förorenar någons dricksvattenbrunn.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-06-07 09.36

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn

g q n C

p

Kontakt