Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillsyn över befintlig anlägging

Miljöförvaltningen genomför regelbundet tillsyn av befintliga äldre avloppsanläggningar. Det görs oftast under ett antal sommarveckor där förvaltningen mer systematisk går igenom ett visst område.

Vid tillsynen prioriteras fastigheter med vattentoalett. Fastigheter med förmultningstoaletter eller slutna tankar registreras och kan bli aktuella senare tillsyn. Om du får information om planerad tillsyn och du saknar vattentoalett kontakta då förvaltningen.

Den befintliga anläggningen kontrolleras, statusen och eventuella åtgärder diskuteras. Efter besöket får du en inspektionsrapport med en bedömning av anläggningen och eventuella förslag på åtgärder. Du erbjuds också att komma med synpunkter på rapportens innehåll och bedömningar.

I de flesta fall innebär anmärkningar med förslag på åtgärder ett krav på en ny avloppsanläggning. Ansökan om tillstånd ska då lämnas till Miljöförvaltningen inom ett år. Normalt lämnas en tidsfrist på ytterligare ett år för färdigställande. Vid mindre brister kan det räcka med enklare åtgärder, till exempel inrättande av grundvattennivårör. Ändring av befintlig avloppsanläggning kan behöva anmälas till förvaltningen innan åtgärden genomförs.

Avgifter

För tillsynen betalar du en tillsynsavgift. Det är en fast avgift motsvarande tre arbetstimmar per besök. I avgiften ingår förberedelser, restid, besök och inspektionsrapport. Vid eventuella krav på åtgärder eller begränsningar debiteras ytterligare handläggningstid per timme. Timavgiften är för innevarande år (2023) 1 326 kronor.

Undersöka och åtgärda på eget initiativ

Du kan själv undersöka din anläggning och förekomma ett tillsynsbesök genom att göra en ansökan om tillstånd till en ny anläggning. Du får då inget besök och besöksavgift.

Åtgärderna ska vara färdigställda inom samma tidsramar som de som fått besök samma år. Normalt är detta den 1 oktober två år senare.

När anläggningen är klar och intyg lämnats till Miljöförvaltningen avslutas ärendet.

Uppföljning

När anläggningen varit i drift i något eller några år kan förvaltningen genomföra en uppföljande tillsyn av anläggningen.

Rotavdrag

Det kan vara möjligt att få skattereduktion för (ROT-abete) när man anlägger ett avlopp på sin tomt. På Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du få mer information om hur du går tillväga.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn över befintlig anlägging

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En tankebubbla med vatten och skog i

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Publicerad

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
Ikon: Kalender

Kalender