Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tillsyn över befintlig anlägging

Miljöförvaltningen genomför regelbundet tillsyn av befintliga äldre avloppsanläggningar. Det görs oftast under ett antal sommarveckor där förvaltningen mer systematisk går igenom område för område.

Vid tillsynen prioriteras fastigheter med vattentoalett. Fastigheter med förmultningstoaletter eller slutna tankar registreras och kan bli aktuella senare. Om du får information om planerad tillsyn och du saknar vattentoalett kontakta då förvaltningen.

Den befintliga anläggningen kontrolleras, diskuterar statusen och eventuella åtgärder. Efter besöket får du en inspektionsrapport med en bedömning av anläggningen och eventuella krav på åtgärder.

Normalt lämnas en tidsfrist på två år för åtgärder. Ansökning om tillstånd ska lämnas till förvaltningen inom ett år. Du erbjuds också att komma med synpunkter på rapportens innehåll och bedömningar.

I de flesta fall innebär anmärkningar om åtgärder ett krav på en ny infiltrationsanläggning. Åtgärderna kräver då tillstånd av Miljöförvaltningen.

Avgifter

För tillsynen får du en tillsynsavgift. Den är en fast avgift som för närvarande är 2 450 kronor per fastighet och besök. I avgiften ingår förberedelser, restid, besök och inspektionsrapport. Vid eventuella krav på åtgärder eller begränsningar debiteras ytterligare handläggningstid per timme. Timavgiften är för innevarande år (2021) 1 225 kronor.

Undersöka och åtgärda på eget initiativ

Du kan själv undersöka din anläggning och förekomma ett tillsynsbesök genom att göra en ansökan om tillstånd till en ny anläggning. Du får då inget besök och besöksavgift.

Åtgärderna ska vara färdigställda inom samma tidsramar som de som fått besök samma år. Normalt är detta den 1 oktober två år senare.

När anläggningen är klar och intyg lämnats till Miljöförvaltningen avslutas ärendet.

Uppföljning

När anläggningen varit i drift några i två till tre år genomför förvaltningen en uppföljande tillsyn av anläggningen.

Rotavdrag

Det kan vara möjligt att få skattereduktion för (ROT-abete) när man anlägger ett avlopp på sin tomt. På Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du få mer information om hur du går tillväga. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn över befintlig anlägging

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol