Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kommunalt vatten

De flesta fastigheter inom Borås Stad är anslutna till det kommunala nätet. I kommunen finns fem vattenverk som försörjer drygt 90 000 människor med dricksvatten. Det största är Sjöbo vattenverk som tar sitt vatten från Öresjö. Ärtingen är reservattentäkt om det skulle hända något med Öresjö som gör att det under en begränsad tid inte går att ta vatten därifrån . Övriga kommunala vattenverk är Dalsjöfors, Rångedala, Hedared och Bredared. De tar vattnet från borrade eller grävda brunnar.

Hos Borås Energi och Miljö AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få mer information om våra vattenverk och vilka kontroller på vattenkvaliteten som görs regelbundet.

Kontroll av vatten

För att skydda vattnet från påverkan utifrån har alla vattentäkter skyddsområden med bestämmelser om vad som är inte är tillåtet att göra eller vad som kräver tillstånd från eller en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden.

Prover tas regelbundet på råvattnet från sjön eller brunnarna, på dricksvattnet som lämnar vattenverket och ute på ledningsnätet. Proverna analyseras bakteriologiskt och kemiskt.

Lokalt har Miljö- och konsumentnämnden tillsynen över vattenverken och vattenkvaliteten. Livsmedelsverket är den centrala myndigheten. Livsmedelsverket har i föreskrifter fastställt gränsvärden och riktvärden för ett stort antal olika ämnen. Föreskrifterna gäller kommunalt dricksvatten och andra vattenverk som försörjer många människor eller används i livsmedelshantering eller i kommersiella/offentliga verksamheter.

Har du problem med vattenkvaliteten, kontakta Borås Energi och Miljös Kundcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon 020-97 13 00.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunalt vatten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol