Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Här börjar Viskan

Visste du att allt vatten som rinner ned i dagvattenbrunnen hamnar orenat i Viskan? Dagvatten renas inte på reningsverk - som många tror.

Vad är dagvatten?

Regn, snö och hagel som rinner av från tak, gator och andra hårda ytor utomhus kallas för dagvatten. Att leda bort dagvatten är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar.

Foto som visar en dagvattenbrunn där det rinner ner regnvatten från gatan med löv och smuts.

Renas inte dagvatten?

Dagvatten kan ledas bort på olika sätt. Antingen genom gatubrunnar till ledningar och magasin under mark eller genom öppna system med diken, dammar och våtmarker. Till slut rinner dagvattnet ut i bäckar, åar eller hav.

Dagvatten renas inte på reningsverk - som många tror - utan leds genom gatubrunnar direkt ut i Viskan, Öresjö eller något annat lokalt vattendrag.

Illustration som visar dagvatten som rinner ner i dagvattenbrunnar - och som sedan hamnar i lokala sjöar, åar och vattendrag.

Illustration: NSVA

Släng inte skräp eller kemikalier i gallerbrunnar

Dagvattenbrunnar är avsedda för regn- och smältvatten. Släng därför inte fimpar, snus eller annat skräp på gatan, eftersom det kan spolas ner i brunnen. I naturen skadar föroreningarna och skräpet både växter och djur. Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

Tvätta rätt!

Tänk också på att inte tvätta ditt sopkärl, din skottkärra eller något annat och låta smutsvattnet rinna ner i dagvattenbrunnen. Tvätta inte heller bilen på gatan eller garageuppfarten. Tvättvattnet är förorenat av bland annat tvättkemikalier, olja och tungmetaller och rinner då orenat ut i dagvattenbrunnarna. Tvätta därför bilen i en bilvårdsanläggning - där det finns system för att rena vattnet.

Informationsblad om hur du tvättar bilen rätt Pdf, 757.3 kB.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Här börjar Viskan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender