Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Tömning av vatten från pool

Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter av klor som inte får komma ut i miljön. Det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara ämnen som kan skada vattenlevande djur. Vatten som innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. De säljs vanligen i butiker för bassängtillbehör.

Skötsel av bassäng

Som ägare av en bassäng ska du du känna till hur den ska skötas. Du ska bland annat

 • veta vilka kemikalier som används och även känna till hur de ska hanteras,
 • känna till rutiner för hygien,
 • känna till vilken miljöpåverkan som bassänger kan ha,
 • känna till att det är olämpligt att släppa ut vatten med klorerade eller bromerade föroreningar direkt i miljön,
 • sträva efter att använda alternativ till klor, till exempel UV-ljus. Diskutera med en leverantör.

Råd och tips

 • Släpp inte vattnet från bassängen direkt i sjöar, dammar eller vattendrag.
 • Om klor har använts, låt vattnet stå ute i solen några dagar för att allt fritt klor ska förbrukas. Mät med mätsticka så att klorhalten är 0,4 milligram per liter eller mindre.
 • Mindre flyttbara bassänger (plaskbassänger upp till cirka fem kubikmeter), som inte står ute vintertid, kan tömmas på lämplig yta på egen tomt. Med lämplig yta menas gräsmatta eller annan genomsläpplig mark.
 • Större flyttbara bassänger (mer än cirka fem kubikmeter), som inte står ute vintertid, kan tömmas till ledning för dagvatten. Ett sätt att få bort fritt klor är att använda någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. De säljs vanligen i butiker för bassängtillbehör. Om det finns möjlighet kan dessa bassänger tömmas på lämplig genomsläpplig yta, till exempel gräsmatta, efter att vattnet avklorerats.
 • Vatten från större fasta bassänger, inomhus respektive utomhus, bör efter avklorering tömmas till ledning för dagvatten. Om möjlighet finns kan dessa bassänger tömmas på lämplig genomsläpplig yta, till exempel gräsmatta.
 • Vid tömning på genomsläpplig yta är det viktigt att se till att grannar inte påverkas och att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Vattnet ska alltid avkloreras.
 • För vatten som avleds från bassäng under normal drift gäller samma som vid tömning.
 • I samband med påfyllning av bassängen, tänk på risken för återströmning. Utrustning för påfyllning ska vara försedd med lämpligt återströmningsskydd, till exempel fritt luftgap (brutet vatten) eller backventil.

Rening med andra ämnen än klor

Om din pool innehåller andra ämnen än klor, kontakta Miljöförvaltningen för information om hur du ska göra när du tömmer bassängen. Tänk på att silver inte är lämpligt att använda som bakteriedödande ämne eftersom det är giftigt och miljöfarligt. Silver dödar inte heller virus.

Senast ändrad: 2019-12-02 15.12

Ändrad av:

Dela sidan: Tömning av vatten från pool

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender