Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fasadförändring

Om du vill ändra eller byta material på din fasad behöver du för det mesta ansöka om bygglov. Det kan till exempel vara:

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

Om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område krävs inget bygglov. Om du är osäker på om du behöver bygglov kan du fråga oss genom att fylla i formuläret längre ner på sidan.

Tänk på

Byggnationen ska kunna passa in i rådande landskaps- och stadsbild. Därför är form, färg och materialval viktiga faktorer att ta hänsyn till. Om ditt hus dessutom ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Fråga oss om du behöver bygglov!

Om du är osäker på om du behöver bygglov kan du fråga oss här. Vi behöver veta hur ditt hus ser ut och vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och berätta så detaljerat som möjligt vad du vill göra i formuläret nedan.
Bifoga bild på hur fasaden ser ut idag

Bifoga en exempelbild på hur du vill att fasaden ska se ut

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fasadförändring

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender