Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Solceller och solenergi

Solfångare och solcellspaneler är så kallade solenergianläggningar. De kräver i vissa fall bygglov om din byggnad ligger inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

Solceller och solenergi kan ibland räknas som en tillbyggnad eller fasadändring.

Om du monterar utanpå byggnaden

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget gäller för alla typer av byggnader.

Du kan behöva söka bygglov om du ska montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade eller som inte följer byggandens form.

Men, det krävs en anmälan om ändringen innebär att brandskydd eller bärande konstruktion påverkas. Det gäller alla byggnader och anläggningar som inte är en- eller tvåbostadshus.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö

Om det finns en utökad lovplikt i området, till exempelt om byggnaden står på kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, kan du behöva bygglov trots att det är utanför detaljplan.

Tänk på

Hos Energi- och klimatrådgivning kan du få rådgivning kring solenergi.

Energi- och klimatrådgivning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Solceller och solenergi

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender