Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förhandsbesked

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov och är utanför ett detaljplanerat område kan du först söka förhandsbesked. Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område är förhandsbeskedet ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du vill bygga överhuvudtaget är möjligt att genomföra på den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked är en prövning som visar om det är möjligt att bygga inom ett visst område. Vi kontrollerar om det finns möjlighet att ordna vatten, avlopp, avfallshantering, infarter, med mera.

Förhandsbesked garanterar bygglov

Syftet med förhandsbesked är att du ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den plats du valt, utan att du behöver projektera hela huset.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan kommer in till oss inom två år. Ansökan måste då stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen har beslutat om.

Handläggningstid och kostnad

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor. Avgiften beror på vad du planerar att bygga.

Avgifter för lov och anmälan

Beställ en enkel bygglovskarta

Vi behöver ha ett underlag för vårt beslut och därför behöver du beställa en enkel bygglovskarta. Skriv i beställningen att du ska ha en enkel bygglovskarta för förhandsbesked. På kartan ritar du in den byggåtgärd som du planerar. Du kan beställa en karta via vår e-tjänst nedan.

Tänk på

 • Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område.
 • Byggnationen måste kunna passa in i rådande landskaps- och stadsbild. Undvik gärna större markuppfyllnader genom att terrängsanpassa din byggnation.
 • Form, färg och materialval är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Om ditt hus dessutom ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen.

Mer om

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förhandsbesked

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender