Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gässlösa

Gässlösa ska bli en ny stadsdel utmed Viskan som växer samman med Göta och Regementsstaden – en naturlig fortsättning av stadens utveckling söderut.

Området som idag består av det gamla reningsverket, verksamheter, småindustrier och handel, ska inrymma både bostäder, verksamheter med inslag av service och ett grönt stråk genom området.

Mer om Gässlösas omvandling till ny stadsdel

Denna sida beskriver vilka planer som finns för området och vad som just nu händer där.

En hand som håller en byggnad

Projekt och arbeten

Våra projekt i Gässlösa.

Projekt som är i idéfas, planeras eller utförs

 • Visonsskiss av Fredriksborgskolan. Utförande

  Ny grundskola F-9, Fredriksborgskolan, på Gässlösa

  För första gången på 28 år så bygger vi en helt ny grundskola i Borås. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås.
 • Viskans park, illustration av Richard Mattson Idé

  Ny park, Viskans park

  Vi bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder.
 • Planering

  Nytt gångstråk genom Gässlösaskogen

  Gässlösaskogen är en av de södraste delarna av Viskans park-projektet. Där kommer vi att bygga en gångväg från Visthusparken på Kristineberg ner förbi den nya Fredriksborgsskolan och fram till Gässlösa och Götas södra delar. Syftet är att koppla...
 • Översiktsbild av Götavallen med utmarkerat projektområde Planering

  Ombyggnad av Götavallen

  Vi ska bygga om Götavallen och göra den till en ny stadsdelspark och möteplats på Göta. Parken blir viktig som en grön plats för rörelse och nöje. Götavallen ska också fungera som en knutpunkt som binder samman olika områden i Borås. Arbetet kom...
 • Kategoribild Park Utförande

  Ombyggnad av Viskaslänten

  Vi ska bygga om Viskaslänten och förvandla den till ett grönområde med varierade ytor bestående av bland annat park-, skogs- och ängsmark.Stigarna renoveras och området får ny belysning och bänkar. I skogsdelen av Viskaslänten bygger vi en gång-...

Projekt som är klara och genomförda

Det finns just nu inga klara projekt i området.
Linjerat papper, ikon

Pågående och planerade detaljplanerarbeten

Just nu finns inga pågående detaljplanearbeten i detta område.
Karta

Karta

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gässlösa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender