Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nytt campus för Bäckängsgymnasiet

Startar: | Planeras att vara klart:

Bäckängsgymnasiet i centrala Borås byggs om och byggs till. Byggprojektet innebär att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan och i gamla Caroliskolan i det intilliggande kvarteret Nornan.

Lokalerna på dagens Bäckängsgymnasium inte är tillräckliga för de cirka 1 600 elever som går på skolan idag, vilka också förväntas öka till 1 750 elever.

Ombyggnation av nuvarande Bäckängsgymnasiet

Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, specialsalar och lärararbetsrum. Befintligt storkök är underdimensionerat och kapaciteten för matsalsplatser behöver utökas. Tillskapandet av nya lokaler sker dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på Bäckängsgymnasiet byggs om där till exempel dagens danssalar byggs om till kemisalar samt utökning av centralkapprummet.

Fasaden på nuvarande Bäckängsgymnasiet.
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Läs om vad som händer i projektet för ett nytt campus för Bäckängsgymnasiet.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Planering

  • Under våren 2024 kommer en entreprenör att vara på plats.

Entreprenör:

Är inte antagen än.

Karta

Karta

Kartan visar fastigheten Nornan 1, där vi planerar att bygga de nya delarna till Campus Bäckäng.

Information, ikon

Läs även om:

Här finns information om andra byggnationer av skolor och om övriga projekt som pågår i området.

Projekt i Borås centrum och andra skolor

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-17] Nytt campus för Bäckängsgymnasiet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol