Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnad av Stadsparken i Centrum

Startar: | Planeras att vara klart:

Vi bygger om delar av Stadsparken kring Hallbergsbron och parkdelen mot Sven Eriksongatan. Arbetet kommer göras i olika etapper.

Etapp 1

I etapp 1 ska delar av Hallbergsbron få en permanent grönska och nya sittmöjligheter att blicka ut över Viskan och övriga staden. Vi kommer också bygga en ny landskapstrappa mot Marie kulle, där Borås äventyrsgolf ligger. Trappan blir en mötesplats att ta med sig lunchen ut i solen till.

Etapp 2

I etapp 2, som börjar byggas våren 2024, kommer parkvägarna förbättras från Hallbergsplatsen mot Sven Eriksongatan. En del av vägarna kommer ändra riktning för att korta ner och skapa en bättre tillgänglighet i parken med mindre lutning.

Arbetet är en del av Viskans park.

Viskans park

Stadsparkens nya utformning togs fram genom en arkitekttävling

Under hösten 2021 startade Borås Stad tillsammans med Sveriges arkitekter en tävling. Tävlingen syftade till att ta fram ett förslag för hur Viskans park kan komma att gestaltas när den ska passera genom Stadsparken och hur Pulsenkvarteret binds samman med centrum. Vinnare blev bidraget Viskning av Nyréns arkitektkontor.

En visionsbild över hur Hallbergsbron och delar av Stadsparken kommer se ut. 

Bild: Viskning av Nyréns arkitektkontor

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status kring vad som händer i arbetet med ombyggnationen av Stadsparken.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

I maj började arbetet med etapp 1. Under sommaren blev trappan upp mot minigolfen klar och i mitten på augusti började vi renovera Hallbergsbron.

Samtidigt pågår projektering av en brygga som ska byggas intill bron framför Grand hotell och docka an med den redan befintliga bryggan bakom hotellet.

Utförare/Entreprenör:
Servicekontoret
E-post: servicekontoret@boras.se

Störningar

Gångstråket runt Grand Hotell kommer att vara avstängd för trafikerande.

Karta

Karta

Kartan visar en vy över arbetsområdet

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-03-17] Ombyggnad av Stadsparken i Centrum

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol