Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnation av Gula skolan

Startar: | Planeras att vara klart:

Gula skolan kommer anpassas för att få plats med tillväxten, av antalet elever, under de senaste åren. Det kommer ske ombyggnation av idrottshallen samt vissa andra lokaler.

Gula skolan består idag av årskurs 6 och två parallellklasser i alla årskurser. Byggnationen av den nya Fristadhallen (idrottshallen vid Fristadskolan och Gula skolan) har medfört att den lilla befintliga idrottshall inne i Gula skolansfastighet inte längre används i samma utsträckning som tidigare. Gula skolan har modullösning på skolgården eftersom all skol- och fritidsverksamhet inte får plats i skolans fastighet. Befintliga lokaler används inte på ett optimalt sätt. Väsentliga funktioner som skolsköterska och kurator arbetar i lokaler som inte uppfyller dagens krav för deras arbete. Det saknas även ett funktionellt bibliotek för eleverna.

Förstudien har studerat möjligheterna att anpassa Gula skolan genom ombyggnation av idrottshallen samt vissa andra lokaler för att ge plats åt klassrummen i paviljongerna och få ett mer optimalt nyttjande av befintlig yta. Idrottshallen byggs om till personal- och administrativa funktioner, därmed öppnas möjligheten upp för nyttjandet av andra lokaler till undervisning och fritidsverksamhet.

Ett äpple på en bok
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du följa arbetet med Gula skolan

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Planering

Projektet ligger ute på anbudsräkning.

Entreprenör:

Inte klart än.

Karta

Karta

Kartan visar en vy över Gula skolans område

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-05-16] Ombyggnation av Gula skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol