Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hestra växer

Hestra växer till ett nära, unikt och grönt boende. I mitten av 1990-talet byggdes Hestra Parkstad och sedan dess har området vuxit. Just nu planeras flera olika projekt med mål att forma Hestra till en plats där människor lever ett rikt och hållbart vardagsliv.

Planprogram för Hestra.

Arbetet med planprogrammet är pausat

Arbetet med att anta planprogrammet har nedprioriterats och därmed avstannat. Det beror dels på att förutsättningarna ännu inte är tillräckligt utredda, dels på att utbyggnaden av andra områden har högre prioritet. I Borås Stads utbyggnadsstrategi har stadskärnan, de urbana stråken, Knalleland, Gässlösa och Getängen alla fått en högre prioritet som utbyggnadsområden än Hestra och kommunen har valt att fokusera sitt arbete dit.

Det finns ingen tidsplan för när arbetet med programmet kommer att återupptas.

Utbyggnadsstrategin

Naturnära med stadens kvaliteter

Utbyggnaden av Hestra bygger vidare på parkstadskonceptet där samspelet med platsen och landskapet är utgångspunkten för den fortsatta utbyggnaden. Hestra ska vara ett tryggt bostadsområde nära naturen som är variationsrik med strövskogen kring Ryssbybäcken, odlingslandskapet vid Hestra Ängar, och friluftsområdet vid Byttorpssjön. Samtidigt är det nära till vardagsservice och bra förbindelser till stadskärnans utbud.

I bebyggelsen ska det finnas en blandning av bostadsformer som tilltalar en bred grupp människor. Området ska vara rikt på variation och kontraster i den byggda miljön och i mötet mellan natur och bebyggelse ska stor omsorg läggas. I Hestra ska det finnas miljöer som lockar både barn och vuxna till lek och rörelse vilket bidrar till ett hälsosamt liv. Området ska även präglas av ett genomgående hållbarhetstänkande.

Stadsdelen Hestra

Vad händer nu?

Planprogrammet väntar på antagande i Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Just nu arbetar vi med utredningar som framförallt rör industriområdet Ramnaslätt.

Hestra 2020-2030 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hestra växer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender