Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Det här vill Borås

Den nya järnvägen är en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Med snabb transport till Landvetter flygplats och halverade restider till Göteborg, och, i ett senare skede Jönköping*, skapas nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen och i en expanderande arbetsmarknadsregion. Sträckan Göteborg-Borås är det tredje största pendlingsstråket i landet, och pendlingen sker i båda riktningarna.

Med höghastighetsjärnväg öppnar sig flera möjligheter: kortare restider, ökat bostadsbyggande och en växande arbetsmarknadsregion.

* Trafikverket har efter regeringsbeslut avslutat arbetet med nya stambanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås inriktningsbeslut fokuserar på tre centrala faktorer:

 • Med en restid på 35 minuter blir järnvägen Göteborg – Borås ett samhällsbyggnadsprojekt som skapar en stor, attraktiv och sammanhållen arbetsmarknadsregion och bidrar starkt till ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
 • Borås Stad ser ett centralt stationsläge som nödvändigt av restidsskäl och för att enkelt och bekvämt resande är en viktig byggsten i den framtida stadsutvecklingen. Det skulle maximera nyttorna av investeringen, stödja hållbarhet och ytterligare utvidga den starka Västsvenska arbetsmarknadsregionen.
 • En snabb utbyggnad är nödvändig för att inte bromsa samhälls- och näringslivsutvecklingen i regionen. Den ger förutsättningar för att vi ska se såväl lokala som regionala och nationella nyttor inom rimlig tid.

Stadsbyggnadsstrategier som ger grunden

Inför lokaliseringsutredningen om den nya järnvägens dragning i kommunen (val av korridor), och därmed stationsläget, satte Borås Stad upp följande stadsbyggnadsstrategier som är grunden för stadens arbete med den nya järnvägen, det som tidigare oftast kallades Götalandsbanan.

Man strävar efter att:

 • stationen får en central placering, där stationsområdet är en del av centrum.
 • det ska vara enkelt att nå stationen från olika delar av kommunen, och enkelt att från stationen nå vidare ut i kommunen.
 • Borås betydelse som regionens andra stora stad och regionalt nav i Sjuhärad växer.
 • stationen har viktiga funktioner, som startpunkt, målpunkt, bytespunkt, och mötesplats.
 • personalintensiva verksamheter nära stationen gör Borås till en attraktiv pendlingsnod.
 • en effektiv kollektivtrafik växer i stråk med stationen som nod, och att staden förtätas utmed stråken fram till våra centralorter. Att fler får god tillgänglighet till stationen när kommunen växer i fler av sina kärnor och växer i kollektivtrafikstråken.
 • fler väljer ett hållbart resande och att de hållbara trafikslagen prioriteras i stadsrummet.
 • attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik ska underlätta för ett hållbart resande.
 • investeringen i ny järnväg ger kortare restider än bil- och bussresor till Göteborg i dag.
 • bevara befintliga målpunkter i staden med stora och mycket stora värden
 • en central station ger så lite intrång och barriäreffekter som möjligt, och möjliggör för en fortsatt god och hållbar stadsutveckling i en växande stad
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Det här vill Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender