Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergsäter, Gulmåran 7 (Coop)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-611 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren för Gulmåran 7 inkom med begäran om planändring för sin fastighet. Fastighetsägaren vill bygga en tät, sammanhållen och blandad bebyggelse.

Kommunstyrelsen gav 2018-08-20 i beslut § 377 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder, handel, kontor och eventuellt förskola.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 i beslut § 229 att ge Samhällsbygnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergsäter.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-10] Bergsäter, Gulmåran 7 (Coop)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol