Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-634 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Laga kraft | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate­ringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med området.

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Planen har fått laga kraft den 23 november 2023.

Denna sida kommer att tas bort efter att handlingarna laddas upp på
Boråskartan.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Antagandebeslut

Antagandehandlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Handlingar från samråd

Handlingar från granskning 1

Handlingar för granskning 2

Handlingar från antagande 1

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Byttorp.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-05-29] Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol