Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-2244 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Tummarpskolan samt byggnation av en ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från en tvåparallellig F-3 skola till en fyrparallellig F-6 skola, där detaljplanen möjliggör för cirka 700 elever. Planområdet omfattar bland annat en kulturhistorisk miljö och där planen syftar till att skydda både miljön och utpekade kulturhistoriska byggnader. Kompensationsåtgärder ska genomföras för påverkan på naturvärden med bland annat nedtagning av träd i en biotopskyddad allé. Planens syfte är även att möjliggöra byggnation av nya bostäder med goda utemiljöer på fastigheten norr om skolan samt att ändra markanvändningen på fastigheterna öster om Boråsvägen.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 22 februari – 15 mars 2024.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Granskningshandlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Samråd

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Dalsjöfors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-15] Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol