Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN2021-2244 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Tummarpskolan samt byggnation av en ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från en tvåparallellig F-3 skola till en fyrparallellig F-6 skola, där detaljplanen möjliggör för cirka 700 elever. Vidare syftar planen till att skydda utpekade kulturhistoriska byggnader som finns inom planområdet. Kompensationsåtgärder ska genomföras för nedtagning av träd i en biotopskyddad allé. Planens syfte är även att möjliggöra byggnation av nya bostäder på fastigheten norr om skolan.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick från den 3 april – 8 maj 2023.

Samrådshandlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Dalsjöfors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-03-15] Dalsjöfors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol