Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hulta, Hultabacke 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2019-1486 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation anpassad till sin närmiljö.

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2023-06-28 §141. Detaljplanen har blivit överprövad av Länsstyrelsen. Överprövningsgrunderna kommer ses över i samråd med Länsstyrelsen.

Antagandebeslut

Antagandehandlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Hulta, Hultabacke 1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol