Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1880 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplaneprocessen inleddes 2008 då ett planprogram som omfattar del av Osdal 3:2 togs fram. Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter gällande Götalandsbanan och Trafikverket framförde att det inte kunde uteslutas att planområdet berörs av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 2016 meddelade Trafikverket att en del av området inte berörs av Götalandsbanan och planarbetet kunde fortsätta för denna del (etapp1). Detaljplanen för etapp 1, området kring Mannerfelts plats, vann laga kraft 2017-10-30. Handlingar finns tillgängliga via Boråskartan Länk till annan webbplats..

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2020-04-29 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för etapp 2 i området. Detaljplanearbetet har påbörjats i slutet av 2022 och skissarbete med bebyggelsens utformning pågår.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Regementet.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol