Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sandhult, Råddehult 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1457 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Fastighetsägaren inkom med ansökan om planändring på sin fastighet Råddehult 1:1 för att möjliggöra villabebyggelse. Fastigeheten har sedan dess ändrat namn till Sandhult 10:1.

Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet 2020-08-24 i beslut § 307 KS 2019-00700.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-17 i beslut § SBN 2020-286 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Sandhult.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-06] Sandhult, Råddehult 1:1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol