Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Svensgärde, Laggarebo 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1532 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren inkom med en ansökan om planändring för att bebygga fastigheten med 10-12 enbostadshus. I ansökan föreslås också kommunen att utveckla marken med fler kommunala villatomter samt att utöka befintlig industrimark.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-08 § 45 att avstyrka ansökan om planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 § 73 att tillskriva Kommunstyrelsen om att Samhällsbyggnadsnämnden anser att positivt planbesked bör lämnas. Beslut om planuppdrag avvaktar Kommunstyrelsens svar.

2016-04-14 inkom skrivelse från Stadskansliet där det står att ärendet på nytt har bedömts på beredningsmöte och att ingen ny information har tillkommit i ärendet som föranleder att Kommunstyrelsen omprövar beslutet. Vidare står att Kommunstyrelsen avstyrkte planbeskedsansökan 2016-02-08 § 45 och att detta beslut kvarstår.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 § 199 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §293 att planarbetet ska fortsätta först efter att Kommunfullmäktige tagit ställning i frågan om planändring ska ske.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 §364 att översända skrivelse till Kommunfullmäktige där Samhällsbyggnadsnämnden ber Kommunfullmäktige att godkänna fortsatt planarbete.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-20 §27 att ge positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare villabebyggelse.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Svensgärde.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Svensgärde, Laggarebo 1:1

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol