Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared, del av Viared 13:1 med flera (Trafikplats Boråstorpet)

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-2382 | Huvudsaklig användning: Trafik och parkering | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet är lokaliserat i den västra delen av industriområdet Viared i anslutning till rastplatsen Boråstorpet. Planområdets storlek är cirka 7.5 hektar. Marken i området ägs av Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett halvt trafikmot vid rastplatsen Boråstorpet. Avfart sker från väster (Göteborg) och påfart mot öster (Borås). Detaljplanen förbereder för utbyggnation av ett fullskaligt trafikmotet (på och avfart i båda riktningarna). Detaljplanen möjliggör också två nya logistiketableringar.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågick mellan 31 januari - den 28 februari 2022.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 28 februari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2020-2382), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga längre ner på sidan och även i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-23] Viared, del av Viared 13:1 med flera (Trafikplats Boråstorpet)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol