Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viared, Viared Östra

Detaljplan | Diarienummer: P 15/09 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram detaljplan för Viared Östra. Området är beläget söder om riksväg 40, och på båda sidor av väg 27. Planområdet angränsar i öster till friluftsområdet vid Pickesjön och i väster till Viareds industriområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av lager och verksamheter. Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om inriktning för detaljplanen 2022-04-25 respektive 2022-05-19.

Arbete har påbörjats med att utreda områdets förutsättningar, utifrån naturvärden, geoteknik, markmiljö, dagvatten med mera och att ta fram ett samrådsförslag. Planen har bedöms ha en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning kommer därför tas fram. Detaljplanen är delvis på paus i avvaktan av en handelsutredning.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Viared.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Viared, Viared Östra

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol