Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontroll av cistern

Det är du som cisternägare/användare som är skyldig att se till att revisionskontroller utförs.

En revisionskontroll ska genomföras när anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftförhållanden eller installerats på en ny plats. Flyttning inom gården av cistern som inte är ansluten till ledningar räknas normalt inte som installation och medför därför inte krav på revisionskontroll.

Återkommande kontroll av cisterner

För att undvika oljeutsläpp till mark eller vatten finns det regler om återkommande kontroll av cisterner. Reglerna gäller för dig som har en cistern, till exempel en villatank inomhus, cistern i mark eller en utomhustank.

I föreskrifterna från Naturvårdsverket och Sprängämnesinspektionen finns krav på återkommande kontroll av cisterner som innehåller olja och är över en kubikmeter i volym. Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras åter­kommande var 12:e år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosions­skydd, gäller kontroll vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde kan intervall på tre år förekomma. Om du är osäker om kontrollintervallet kan du fråga Miljöförvaltningen om råd.

För övriga cisterner; för bensin, fotogen och andra brandfarliga vätskor i mark och cisterner över tio kubikmeter ovan mark, gäller föreskrifter från:

Cisterner för brandfarlga vätskor, Myndigheten för samhällskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollrapporten

Efter kontroll av cistern inomhus, utomhus, ovan mark och i mark ska kontrollrapporten sparas till dess att cisternen tagits ur bruk helt och hållet. Du ska vid begäran kunna visa upp kontrollrapporten för Miljöförvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontroll av cistern

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender