Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lägenhetsregister och adresser

Lantmäterimyndigheten i Borås ansvarar för nya och ändrade adresser inom tätorter och beslutar om landsbygdsadresser. Vi har även hand om lägenhetsregistret och adressregistret i kommunen.

Lägenhetsregistret

Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenheter i stället för endast fastigheten.

Fastighetsägarna ska, i samband med ansökan om bygglov, lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nybyggda, sammanslagna, rivna eller ändrade lägenheter. Informationen ska lämnas senast en månad efter förändringen.

Adresser och gatunamn

Lantmäterimyndigheten och namnberedningen tar fram namnförslag. Efteråt tar Samhällsbyggnadsnämnden beslut om vilka namn som ska gälla på stadens gator, kvarter och allmänna platser.

Namnförslag

Har du frågor om adresser, kvarters- och gatunamn eller vill lämna förslag på namn? Då är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten eller vill du hellre ansöka via blankett? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Tänk på att en ansökan som du har skickat in alltid innebär en kostnad även om den inte går att genomföra.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lägenhetsregister och adresser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender