Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lantmäteritaxa

Samtliga åtgärder som utförs av lantmäterimyndigheten debiteras vid lantmäteriförrättningar. Förrättningen kan utföras antingen på löpande räkning, då debitering sker för antalet nedlagda timmar, eller till ett fast pris.

Löpande räkning

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns fyra timpriser:

  • Beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 800 kr/timme.
  • Kart- och mätningsingenjör 1 500 kr/timme.
  • Beslutande förrättningslantmätare 1 700 kr/timme.
  • Förrättningslantmätare (senior specialist) 1 900 kr/timme.

Fast pris

Lantmäterimyndigheten kan på begäran lämna anbud på fast pris. Anbudet varierar efter vilken typ av förrättning det handlar om och hur komplext ärendet är.

En avstyckning eller fastighetsreglering med enkla förhållanden kostar normalt cirka 40 000-45 000 kronor.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten eller vill du hellre ansöka via blankett? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Tänk på att en ansökan som du har skickat in alltid innebär en kostnad även om den inte går att genomföra.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lantmäteritaxa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender