Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Allmänna villkor för cykelgaraget

Dessa villkor och förutsättningar gäller alla avtal relaterade till tjänsten Cykelgaraget, som ingås med Borås Stads Tekniska förvaltning, nedan kallad Borås Stad.

Borås Stad

 1. Borås Stad förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra i villkoren och rutinerna kring tjänsten. Borås Stad har inget ansvar att informera användaren när villkoren uppdateras.

 2. Borås Stad har rätt att med en månads förvarning avsluta tjänsten. I händelse av att tjänsten avslutas återköps förbetalade perioder.

 3. Borås Stad ansvarar för drift och underhåll av cykelparkeringsanläggningen.

 4. Borås Stad förbehåller sig rätten att öppna ett förvaringsskåp vid misstanke om missbruk av förvaringsskåpen samt vid tömning av skåp när medlemskapet löpt ut.

 5. Borås Stad ansvarar för omhändertagande av kvarlämnade cyklar eller cyklar för vilken den betalda perioden förfallit. Borås Stad ansvarar även för omhändertagandet av kvarglömda artiklar i förvaringsskåpen för vilket medlemskapet löpt ut.

 6. Borås Stad ansvarar inte för skador på eller förlust av cyklar eller annan utrustning som förvaras i Cykelgaraget.

 7. Borås Stad kameraövervakar cykelparkeringsanläggningen.

 8. Borås Stad polisanmäler stölder och skadegörelse som sker i Cykelgaraget.

 9. Om en användare bryter mot de allmänna villkoren eller på annat sätt missbrukar tjänsten har Borås Stad rätt att stänga av användaren från fortsatt brukande av tjänsten. Borås Stad förbehåller sig rätten att vägra ny registrering till personer som påkommits att bryta mot avtalet eller på annat sätt missbrukat tjänsten.

 10. Borås Stad upplåter plats i Cykelgaraget mot abonnemang som tecknas i förväg per 30-dagarsperiod. Abonnemanget avser Cykelgaraget Borås Centralstation.

 11. Borås Stad kan inte garantera tillgång till Cykelgaraget dygnet runt vid händelser som Borås Stad inte kan påverka, till exempel strömavbrott eller olika vädersituationer såsom åska.

 12. Inkomna ärenden gällande Cykelgaraget hanteras under kontorstid (08:00-16:00) helgfria vardagar. Om ärendet kommer in efter kontorstid eller under en helgdag hanteras ärendet tidigast nästkommande helgfria vardag.

Användaren

 1. För parkering krävs abonnemang som betalas i förskott. Abonnemanget kan förlängas fram till och med sista giltighetsdatum. Det är möjligt att teckna flera på varandra följande 30 dagarsperioder vid samma tillfälle. Abonnemang börjar gälla den dag det tecknas och gäller till och med det datum som abonnemanget avser. Användaren måste aktivt avsluta sitt medlemskap minst två dagar innan dina nuvarande 30 dagar löper ut, annars förlängs det automatiskt med 30 dagar. Abonnemanget kan inte återköpas såvida inte Borås stad avslutar tjänsten enligt ovan.

 2. Abonnemanget kopplas till ett kontaktlöst kort och är kopplat till personnummer. Vid tecknande av abonnemang krävs Bank-ID. Personuppgifter registreras i samband med tecknande av första abonnemanget. Dessa uppgifter kommer att hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 3. Abonnemanget ger tillgång till Cykelgaraget dygnet runt för den period abonnemanget löper. Användningen avser endast den person som undertecknat villkoren. Parkeringsabonnemanget gäller för att parkera en (1) cykel per registrerad användare.

 4. Användaren är personligen ansvarig för att parkera cykeln på för ändamålet avsedd plats, i befintliga cykelställ så att framkomlighet inte hindras, samt att ta cykeln in och ut från anläggningen. Användaren är personligen ansvarig för att låsa parkerad cykel och inte kvarlämna utrustning när cykeln avlägsnats. Vid eventuell stöld eller skadegörelse av parkerad cykel utgår ingen ersättning.

 5. Användare har inte rätt att vistas längre i cykelparkeringsanläggningen än vad som behövs för att parkera eller hämta cykeln såvida man inte använder dusch eller toaletten.

 6. Abonnemanget är personligt. Användare som släpper in icke-registrerade personer eller på annat sätt missbrukar Cykelgaraget förlorar rätten att använda Cykelgaraget och har ingen rätt till återbetalning. Användaren ansvarar för att ingen annan än den själv tar sig in samtidigt eller i direkt anslutning efter användaren har öppnat grinden.

 7. Vid förlust av ett kort som är kopplat till Cykelgaraget ska användaren snarast anmäla detta på triply.se/boras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 8. Om användaren inte förlänger perioden måste cykeln hämtas ut innan sista giltighetsdatum. Om användaren inte hämtar ut sin cykel innan sista giltighetsdatum kan cykeln omhändertas. Cykeln lämnas ut mot uppvisande av legitimation och nyckel till det ursprungliga låset. Användaren är inte berättigad till kompensation för skador på hans eller hennes egendom som eventuellt uppstått som ett resultat av omhändertagandet av cykeln.

 9. Om användaren inte hämtar ut sin cykel inom 30 dagar efter sista giltighetsdatum flyttas cykeln. Användaren är ansvarig att erlägga de kostnader för avlägsnandet och förvarandet av cykeln som Borås Stad haft i samband därmed. Användaren är inte berättigad till kompensation för skador på hans eller hennes egendom som eventuellt uppstått som ett resultat av avlägsnandet eller förvarandet av cykeln.

 10. Om cykeln inte efterfrågas under tre (3) månader efter sista giltighetsdatum betraktas cykeln som övergiven, och hanteras i enlighet med kommunens rutiner för övergivna cyklar.

 11. Användaren har ansvaret att tömma förvaringsskåpet innan medlemskapet löpt ut. Om användaren inte tömmer sitt förvaringsskåp inom 30 dagar efter sista giltighetsdatum kommer artiklarna bortskaffas eller skänkas till välgörenhet.

 12. Parkering av moped i cykelgaraget är inte tillåtet med anledning av brandrisk och utrymningsskäl. Med moped avses, enligt Transportstyrelsens definition, ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som delas in i två klasser, moped klass I och moped klass II.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Allmänna villkor för cykelgaraget

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender