Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mobila gummigupp

Här hittar du mer information om mobila gummigupp.

En prisjustering kommer ske för år 2023 på grund av ökade transportkostnader och råvarupriser.

Ansökningstiden för mobila gummigupp är från mars till maj.

Regler för mobila gummigupp

 • Ett begränsat antal gummigupp kommer att finnas för uthyrning år 2023 efter ansökan, på villagator där kommunen är väghållare.
 • Mobila gupp tillåts endast inom ”slutna” villaområden, dvs. samma”gata” in som ut (återvändsgata) i normalfallet.
 • Godkännande från Tekniska förvaltningen krävs.
 • Kompletterande handlingar skickas/mejlas till sökande, efter attansökan inkommit till Tekniska förvaltningen.
 • Tekniska förvaltningen äger och förvaltar de mobila guppen sombeviljas och placeras ut. Guppen hyrs av Tekniska förvaltningen.
 • Gatan kommer skyltas upp med ”rekommenderad 30 km/tim”.
 • Gatan ska vara ”vårstädad” innan mobila gupp kan placeras ut.
 • Det skall vara minst en meter fritt på vägbanan på vardera sidan avguppet så att cyklister, barnvagnar, rullstolar mm kan passera utan attbehöva ta sig över farthindret.
 • Minst 50 meter mellan de mobila guppen, max ett farthinder/fastighet.
 • Parkering är ej tillåten närmre än 10 meter från guppen då exempelviscyklister skall kunna ta sig förbi på den yta som är fri från farthindret.
 • Sökanden måste själv vara bosatt/skriven vid den adress/gata där demobila guppen ska placeras ut, samfällighet, vägförenong osv kan ej hyragupp.
 • Ansvaret får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan Tekniskaförvaltningens godkännande.
 • Om kontaktpersonen åker bort, på exempelvis semester, ska en annankontaktperson utses och kommuniceras under denna period.
 • Gatan där guppen kan sättas ut, måste ha utfarter från fastigheterna.
 • Gummiguppen placeras inte ut på gator där linjetrafik förekommer
 • Om kommunen behöver utföra något arbete på gatan kan farthindrenkomma att plockas bort tillfälligt för att sedan återplaceras, om intetrafikmiljön förändrats så att förekomsten av farthinder inte längre kanmedges.
 • Om upprepade, befogade, klagomål inkommer eller om avsteg frånriktlinjerna sker, kan Tekniska förvaltningen återkalla avtalet och plockabort gummiguppen. Någon återbetalning kommer ej ske.

Utlåning av mobila väggupp

Kommunen svarar för väghållningen inom centralorten för gator med kommunalt huvudmannaskap. I detta åtagande ingår även nödvändiga åtgärder för fartbegränsande åtgärder och skyltning för sådana åtgärder. Utifrån den budgetram som finns, prioriteras vilka gator som i första hand ska förses med fartdämpande
anordningar.

Det finns ett större intresse från boende längs med villagator av att ha fartbegränsade åtgärder än vad Tekniska Förvaltningen har budgetmedel för. En del boenden längs med sådana gator har därför väckt frågan om det är möjligt för en eller flera fastighetsägare att köpa in egna, mobila fartgupp, som kommunen först
beslutar om och sedan monterar på den aktuella gatan.

Det finns inget som hindrar att enskild eller enskilda tillsammans köper in material och lånar ut detta till kommunen för t ex fartdämpande åtgärder. Det förutsätter dock såväl kommunalt beslut om fartdämpning på aktuell gata, med uppgifter om placering och skyltning, som kommunal installation av fartdämningsmaterialet och skyltningen. Det ankommer ensidigt på kommunen att fatta beslut om det alls ska förekomma
fartdämpande åtgärder på viss gata och hur denna fartdämpning ska utformas.

Om ansökningarna av hyra eller utlåning av mobilt väggupp blir väldigt många kan detta innebära svårigheter att hinna med handläggning av alla ansökningar. De ansökningar som kommer in under våren handläggs därför i mån av tid, och i turordning, oavsett om det gäller hyrda eller utlånade väggupp. Det är även möjligt att det inte finns tid för att göra de platsbesök och kontroller som krävs för att kunna ge ett positivt besked. De ansökningar som inte hinner handläggas tillfredsställande kommer att avslås med hänvisning till dessa omständigheter.

Förutsättningar för uthyrning

 • Guppet ska ha infällda reflexer och de ska vara väl synliga.
 • Färgen på guppet ska vara gul eller gul-svart.
 • Det är inte tillåtet att göra ändringar på guppet, exempelvis som att måla om.
 • De monterade guppdelarna ska tillsammans ha en längd som motsvarar gatansbredd vid monteringsplatsen, minus 100 cm.
 • Guppet får vara max 6 centimeter höga.
 • Guppet ska vara minst 40 centimeter breda i färdriktningen.
 • Guppet ska ha cirkulär ovandel och ändsidorna en mjuk avfasning.
 • Guppet ska vara anpassade för max 30 kilometer/timmen.
 • Varje eventuell enskild sektion ska vara möjlig att förankra separat i vägbanan.
 • De gupp som Tekniska förvaltningen använder är från följande leverantör: Blinkfyrar ”Lille skutt”. Tekniska förvaltningen har även gupp från en tidigare leverantör: Berlex ”Guppet”.
 • Det är inget krav att använda samma produkter som Tekniska förvaltningen.
 • Tekniska förvaltningen ska godkänna det föreslagna guppet, (produktbeskrivning krävs) innan godkännande ges.
 • Guppet placeras ut utanför fastigheten till den bostad där sökande är skriven.
 • Tekniska förvaltningen monterar samt demonterar guppet.
 • Guppet läggs i anslutning till gatan, på den sökandes tomt, av utlånaren, dagen innan guppet ska monteras.
 • I övrigt gäller Tekniska förvaltningens regler om mobila gupp som finns anslaget på kommunens hemsida.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mobila gummigupp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
Ikon: Kalender

Kalender