Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet 2023

Här hittar du information om trafiköar.

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator är vår erfarenhet att trafiköar i betong åstadkommer en fartdämpning som gynnar trafiksäkerheten inom våra bostadsområden.

En prisjustering kommer ske för år 2023 på grund av ökade transportkostnader och råvarupriser.

Tekniska förvaltningen väghållare

Sedan ett antal år tillbaka är det inte tillåtet att ställa ut blomlådor eller liknande föremål på de gator där Tekniska förvaltningen är väghållare. Inom bostadsområden där Tekniska förvaltningen är väghållare tillåts endast hyrda trafiköar i betong att placeras ut. Dessa har Tekniska förvaltningen ansvaret för utplacering samt underhåll av trafiköarna, hyrestagaren har ansvar att meddela eventuell skada.

För dig som bor inom ett område där Tekniska förvaltningen är väghållare gäller följande:

 • Precis som tidigare år erbjuds möjlighet att hyra trafiköar för de som så önskar mellan 15 april och 15 oktober enligt bilagda regler.
 • Ansökningstiden för trafiköar är från mars till maj.
 • Fyll i alla uppgifter i bifogad blankett och skicka den till angiven adress.
 • Ansökan om utplacering av trafiköar måste ske varje år även om man harhaft trafiköar innan.
 • Utplacering av trafiköar görs efter godkännande av Tekniska förvaltningen.

Regler för trafiköar

Ett ökande tätortproblem är den oro som föräldrar känner för sina barns säkerhet i trafiken. Ett sätt att dämpa hastigheten är att placera ut trafiköar enligt följande.

 • Öarna ställs ut av Tekniska förvaltningen i Borås under april till juni månad.
 • Du måste söka tillstånd varje år för att få trafiköar.
 • Minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör dettaplacering av trafikö i en kurva.
 • Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
 • Max 3 trafiköar tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
 • Trafiköar tillåts ej på gator med buss i linjetrafik.
 • Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarnaställs ut, trafiköarna ska stå i anslutning till din fastighet.
 • Endast boende på gator med villautfarter få hyra trafiköar.
 • Ingen trafikö placeras ut utan fastighetsägarens medgivande.
 • Vi måste vårstäda er gata innan vi kan ställa ut trafiköarna.

Vad ni som kontaktperson gör

 1. Informera era närmaste grannar
  För att inte trafiköarna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar och får godkännande om att ni önskar trafiköar på gatan och skälet till detta.
 2. Anträffbar kontaktperson
  Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstugan måste det finnas någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på trafiköarna. Om öarna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om.
 3. Ingen lekplats
  Det har förekommit att öarna har blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste ni motverka då en bilist inte kan väja när han passerar öarna om barnen skulle göra något oväntat.
 4. Trafiköarna får inte flyttas
  Det är speciellt viktigt att öarna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får trafiköarna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.
 5. Fordonsuppställning
  Det är viktigt att ni som svarar för trafiköarna inte samtidigt parkerar fordon i anslutning till öarna. En förutsättning är att trafiköarna är väl synlig under alla förhållanden även under mörker.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Verktyg som ligger på marken Publicerad

  Vår öppna mottagning kommer till dig igen

  Går du i byggtankar och behöver råd eller hjälp? Eller är du nyfiken på hur området du bor i kan komma att utvecklas? Nu kommer våra bygglovhandläggare, adminis...
 • Porträttbild av Anna Säfsten. Foto: Kennet Öhlund.  Publicerad

  Anna Säfsten är ny chef på Miljöförvaltningen

  Hon återvänder till Borås Stad och Miljöförvaltningen efter sju år. Anna Säfsten är ny förvaltningschef, och gläds åt att återknyta kontakter med människor hon ...
 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
Ikon: Kalender

Kalender