Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Corona: omsorg och stöd

Här finns samlad information om hur Borås Stad hanterar coronaviruset inom omsorg och stöd. Via länkarna nedan hittar du snabbt svar på dina frågor och får också information om stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner.

Påverkade verksamheter

Här följer beskrivning av vilka anpassningar som gjorts i verksamheter inom omsorg och stöd:

Äldreomsorg | Funktionshinderverksamhet | Färdtjänst |Borås Etableringscenter | Ekonomiskt bistånd

Äldreomsorg

Förbjudet att besöka våra boenden för äldre

Regeringen beslutade om besöksförbud på landets alla äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 från och med den 1 april. Det innebär att alla vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter i Borås Stad är stängda för besökare. Undantag görs vid vård i livets slut.

Fixartjänst arbetar bara utomhus

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset utför Fixartjänst inga uppdrag inomhus tillsvidare. Det finns fortsatt möjlighet att få hjälp med hämtning av källsorterad hushållsavfall, om det ställs utanför bostaden. Fixartjänst utomhustjänster fungerar alltså som vanligt.

Fixartjänst

Mötesplatser för seniorer

Borås Stads öppna mötesplatser för seniorer håller stängt.

Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboenden

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden håller stängt för att minska risken för att sprida coronavirus. Detta gäller följande restauranger:

 • Blombacka
 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Duvan
 • Fagersro i Viskafors
 • Kypegläntan
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Många restauranger i Borås erbjuder take away och hemleverans av färdiga matportioner. På Borås Citys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka möjligheter som finns.

Funktionshinderverksamhet

Daglig verksamhet stänger (Sociala omsorgsförvaltningen)

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sociala omsorgsnämnden har beslutat att stänga all daglig verksamhet för att hindra spridningen av coronaviruset. Deltagare i daglig verksamhet behåller sin habiliteringsersättning under tiden som verksamheten håller stängt.

Just nu är det oklart när daglig verksamhet kan öppna igen. Nämnden följer hela tiden samhällsutvecklingen och när ett nytt beslut kommer beror på läget med coronapandemin.

När det blir aktuellt att öppna daglig verksamhet igen så kommer förvaltningen gå ut med information om det minst 14 dagar innan ett öppnande.

Du som har daglig verksamhet/ daglig sysselsättning genom externa företag eller via Jobb resurs omfattas inte av beslutet.

Stängt för besök på verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning tar inte emot några besök av utomstående. Detta för att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka. Besökare till brukare med palliativ vård är undantagna. Solrosen, mötesplats för personer med funktionsnedsättning är helt stängd tillsvidare.

Träffpunkt Simonsland pausar kommunens aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar Träffpunkt Simonsland de egna aktiviteterna tills vidare. Många av de deltagare som deltar i aktiviteter som Träffpunkt Simonsland anordnar tillhör riskgrupperna.

De aktiviteter som blir drabbade är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor tisdagar och torsdagar
 • Underhållningen på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

I övrigt har Träffpunkt Simonsland öppet kl. 9.00-14.00 måndag-fredag. Café Simon har öppet kl. 9.30-14.00 måndag-fredag.

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer som är verksamma på Träffpunkt Simonsland ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Färdtjänst

Färdtjänstenheten beslutat att låta alla kunder åka ensamma i färdtjänstbilarna framöver, ingen samåkning kommer alltså ske. Detta innebär att du inte kan boka resor via internet eftersom e-tjänsten automatiskt placerar flera kunder i samma bil om så är möjligt.

Bokning av resor sker istället via vår beställningscentral på telefon: 033-35 50 50

För dig som har färdtjänst

Borås Etableringscenter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Borås Etableringscenter endast emot telefonsamtal. Ring kommunens växel 033-35 70 00, och be att få prata med din flyktingsamordnare.

Telefontid
Måndag-torsdag: 10.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
Fredag: 10.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Försörjningsenheten endast emot skriftliga ansökningar. Du lämnar din ansökan i postlådan utanför väntrummet på Försörjningsenheten, Bryggargatan 15 plan 4. Vid övriga frågor kontakta din socialsekreterare.

Senast ändrad: 2020-06-23 10.59

Ändrad av:

Dela sidan: Corona: omsorg och stöd

g q n C