Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Corona: omsorg och stöd

Här finns samlad information om hur Borås Stad hanterar coronaviruset inom omsorg och stöd. Via länkarna nedan hittar du snabbt svar på dina frågor och får också information om stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner.

Påverkade verksamheter

Här följer beskrivning av vilka anpassningar som gjorts i verksamheter inom Omsorg och stöd:

Äldreomsorg | Funktionshinderverksamhet

Äldreomsorg

Besök inte våra boenden för äldre

Vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter tar inte emot besök av anhöriga eller andra utomstående. Detta för att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka. Undantag görs vid vård i livets slut.

Fixartjänst arbetar bara utomhus

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset utför Fixartjänst inga uppdrag inomhus tillsvidare. Det finns fortsatt möjlighet att få hjälp med hämtning av källsorterad hushållsavfall, om det ställs utanför bostaden. Fixartjänst utomhustjänster fungerar alltså som vanligt.

Fixartjänst

Mötesplatser för seniorer

Borås Stads öppna mötesplatser för seniorer håller stängt från och med tisdagen den 17 mars för minska att risken för att sprida coronavirus.

Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboenden

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden håller stängt för utomstående gäster från och med den 17 mars för att minska risken för att sprida coronavirus.

Detta gäller följande restauranger:

 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Fagersro i Viskafors
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Funktionshinderverksamhet

Daglig verksamhet stänger (Sociala omsorgsförvaltningen)

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sociala omsorgsnämnden har beslutat att stänga all daglig verksamhet för att hindra spridningen av coronaviruset. Deltagare i daglig verksamhet behåller sin habiliteringsersättning under tiden som verksamheten håller stängt. Beslutet gäller från och med måndag den 23 mars och en månad framåt. Därefter ska ett nytt beslut fattas.

Du som har daglig verksamhet/ daglig sysselsättning genom externa företag eller via Jobb resurs omfattas inte av beslutet.

Stängt för besök på verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning tar inte emot några besök av utomstående. Detta för att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka. Besökare till brukare med palliativ vård är undantagna. Solrosen, mötesplats för personer med funktionsnedsättning är helt stängd från och med den 17 mars.

Träffpunkt Simonsland pausar kommunens aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar Träffpunkt Simonsland de egna aktiviteterna fram till den 14 april. Många av de deltagare som deltar i aktiviteter som Träffpunkt Simonsland anordnar tillhör riskgrupperna.

De aktiviteter som blir drabbade är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor tisdagar och torsdagar
 • Underhållningen på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

I övrigt har Träffpunkt Simonsland öppet kl. 9.00-14.00 måndag-fredag. Café Simon har öppet kl. 9.30-14.00 måndag-fredag.

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer som är verksamma på Träffpunkt Simonsland ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Senast ändrad: 2020-03-30 13.29

Ändrad av:

Dela sidan: Corona: omsorg och stöd

g q n C