Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Corona: utbildning och förskola

Här finns samlad information om hur Borås Stad hanterar coronaviruset inom utbildning och förskola. Via länkarna nedan hittar du snabbt svar på dina frågor och får också information om stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner.

Påverkade verksamheter

Här följer beskrivning av vilka anpassningar som gjorts i verksamheter inom utbildning och förskolan:

Förskola | Grundskola | Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola | Kulturskolan

Förskola

Barn vars vårdnadshavare är hemma ska i nuläget inte komma till förskolan

Detta gäller barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande. Beslutet gäller till den 3 juli. Berörda vårdnadshavare kommer inte behöva betala avgift för denna period.

Vid frågor, kontakta rektorn på din förskola

Grundskola

Besök, utflykter och prao ställs in

Grundskoleförvaltningen har beslutat att Borås Stads kommunala skolors besök på exempelvis Navet, Röda Kvarn, badhus, simundervisning, djurparken, bibliotek, biografer, teater och andra offentliga miljöer ställs in från och med den 16 mars och tillsvidare. Praon för elever i årskurs åtta ställs också in.

Rutiner för grundskolan

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om fjärr- och distansundervisning för alla elever på gymnasieskolor, vuxenutbildning (inklusive SFI) och yrkeshögskola från och med onsdag 18 mars. Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten eller Skolverket lämnar nya rekommendationer

Fjärr- och distansundervisning för elever på gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Kulturskolan

Ställer in föreställningar

Kulturskolans föreställningar och evenemang har ställts in för att minska smittspridning. På Kulturskolan är verksamheten igång och merparten av lektionerna genomförs som planerat. Orkester, kör och dansverksamhet är återupptagna i nya former som anpassas efter rådande situation. Undervisningen som vi bedriver ute på grundskolorna i kommunen fortlöper så länge skolorna hålls öppna.

Senast ändrad: 2020-05-19 10.38

Ändrad av:

Dela sidan: Corona: utbildning och förskola

g q n C