Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Frågor och svar för utbildning och förskola

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronaviruset inom förskola, grundskola, gymnasieum och vuxenutbildning. Vi uppdaterar och fyller på med frågor kontinuerligt. Klicka på plustecknet för att fälla ut svaret.

Se även Frågor och svar om coronaviruset

Förskola

Om du arbetar inom en samhällsviktig funktion kan du få plats på förskola för dina barn även om det skulle beslutas om stängning. För att vi ska kunna förbereda oss på ett bra sätt behöver vi redan nu veta hur stort behovet av barnomsorg vid en eventuell stängning är.

Läs mer om förskolor och samhällsviktiga yrken.

För att kunna möta behovet av barnomsorg för dig som blivit korttidspermitterad och har en arbetssituation som varierar från dag till dag arbetar våra förskolor så flexibelt som möjligt. Vi försöker i möjligaste mån lösa schemaändringar även när de sker med kort varsel.

Vårdnadshavare som är hemma på deltid

Du som har blivit permitterad och som har ett barn med plats i förskolan anmäler ditt omsorgsbehov utifrån din ändrade arbetstid. Använd vår e-tjänst för att rapportera in dina ändrade tider.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om dina tider varierar från dag till dag anger du ditt uppskattade tidsschema och för sedan en dialog löpande med personalen på förskolan kring ditt behov.

Vårdnadshavare som är hemma på heltid

Förskolenämnden har beslutat att barn till arbetssökande och föräldralediga ska vara hemma tills vidare. Detta beslut gäller även dig som blivit permitterad och är hemma på heltid. Vårdnadshavare som berörs av detta behöver inte betala avgift för den perioden barnet inte är på förskolan. Du anmäler till rektor på din förskola att du blivit heltidspermitterad. Korrigering av avgiften justeras på nästkommande månads faktura.

Barn som är sjuka ska inte gå till förskolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att bidra till att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller personalen vara hemma. Det gäller även vid lättare symtom. Råden gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Barnet eller personalen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Vårdnadshavare som misstänker att de själva är smittade av coronaviruset uppmanas starkt att hålla sina barn hemma för att begränsa eventuell smittspridning. Barnen är välkomna tillbaka till förskolan när hela familjen är frisk igen.

För att minska risken för smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn ska vara hemma från förskolan även vid milda symtom, symtomen kan vara snuva, halsont, hosta eller feber. Detta gäller oavsett om man besökt ett riskområde eller inte. Barn som är sjuka ska stanna hemma så länge de har symtom samt två dagar till efter tillfrisknande.

Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare för den elev som har en annan grundsjukdom och tillhör en riskgrupp.

Eftersom vi rekommenderar att man stannar hemma även med lindriga symptom är det just nu högre sjukfrånvaro hos vår ordinarie personal på många av våra förskolor. Det innebär att ni kan komma att möta fler vikarier när ni kommer till förskolan.

Förskoleförvaltningen har beslutat att Borås Stads kommunala förskolors besök på exempelvis bibliotek, teater, Navet eller andra offentliga miljöer ställs in från och med den 12 mars.

Föräldramöten och andra sammankomster på förskolan kan komma att ställas in eller flyttas fram. Vänd dig till rektor på din förskola om du är osäker på om planerade föräldramöten kommer att genomföras.

Förskolenämnden har beslutat att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande ska vara hemma från förskolan. Detta beslut gäller till den 3 juli.

Vårdnadshavare som berörs behöver inte betala avgift för denna period.

Vårdnadshavare som deltar i ett obligatoriskt program som Arbetsförmedlingen anordnar eller behöver gå på en anställningsintervju kan lämna barnet på förskolan. Dock endast den tid som krävs för aktiviteten.

Om du har frågor kring du ska hantera ditt arbetssökande under den denna period rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till din kontakt på Arbetsförmedlingen.

Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Nej, vi ställer inte in. Vi ställer om och hittar alternativa sätt att fira.

Folkhälsomyndigheten är väldigt tydliga i sina riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer. Corona-situationen är allvarlig och påverkar även firandet av student och skolavslutning.

Vårt planerade firande arrangeras utifrån de riktlinjer Folkhälsomyndigheten angett.

Absolut, vi har full förståelse och känner med dem. Att sluta gymnasiet är något man minns för livet och det ska vara en fest.

Samtidigt tror vi att alla förstår att det inte är möjligt att fira som vanligt i år. Vi ska därför göra allt vi kan för att årets firande ska bli fint och minnesvärt som möjligt utifrån de förutsättningar som råder.

Detaljerna för samlingen avgörs av respektive skola i samråd med elevrepresentanter. Schemat för respektive skola kommer att vara klart den 18 maj.

I stora drag gäller att eleverna träffas med sin klass och ansvariga lärare enligt fastställt schema (några avgångsklasser per skola/dag) så att eleverna kan ta avsked av varandra, av läraren och av skolan. Därefter sker ett utspring till anhöriga.

Varje student får bjuda in två anhöriga till sitt utspring.

Eftersom det är för eleverna som vi har en studentavslutning är det självklart att de är delaktiga i planeringen. Ledningen på varje gymnasieskola har därför dialog med skolornas elevrepresentanter och elevföreningar för att hitta lösningar.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer är att studenterna helt avstår från både bal, studentflak och andra större festligheter där många samlas.

Varken balen eller åkande med lastbilsflak är något som arrangeras av skolan och därför är det inte skolans ansvar. Vår rekommendation till våra studenter är att respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi som skola kommer inte att upplåta platser för lastbilar.

Deltagande i utspringet, fotograferingen och liknande firande är frivilligt.

Vår rekommendation till våra studenter är att respektera Folkhälsomyndighetens riktlinjer och därför avstå från större festligheter. Alla, även nyblivna och glada studenter, måste ta sitt ansvar för att begränsa smittspridningen. Vi har alla ett ansvar gentemot andra personer i samhället.

Vi har organiserat området genom avspärrningar, som ser olika ut mellan skolorna.

Vi har också anlitat värdar för att hjälpa oss med ordningen inom skolområdet så att vår egen personal bara behöver tänka på eleverna. Även Borås Stads avdelning Centrum för Kunskap och säkerhet är med i planeringen för att göra det hela så säkert som möjligt.

När det gäller området utanför skolan så kan vi inte ansvara för det eftersom det är en allmän plats.

Grundskolorna är fortfarande öppna som vanligt och i nuläget finns ingen rekommendation om att grundskolor eller fritidshem ska stänga. Borås Stad förbereder sig om ett sådant beslut skulle komma.

För att vi ska kunna förbereda oss på ett bra sätt behöver vi redan nu veta hur stort behovet av fritidshem är vid en eventuell skolstängning.

Läs mer om fritidshem och samhällsviktiga yrken.

Sjuka elever ska vara hemma även vid lindriga symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk För att minska risken för smittspridning ska elever vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom sjukskriva sig enligt vanlig rutin och stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

I nuläget är våra grundskolor öppna som vanligt. Det finns inga beslut om distans- och fjärrundervisning för grundskolan. Grundskolan har beredskap om ett beslut om att stänga en eller flera skolor skulle fattas.

En grundskola kan bara stängas efter samråd med Smittskyddsenheten i regionen, på grund av bemanningsbrist eller på rekommendation av Folkhälsomyndigheten enligt skollagen och en nyligen beslutad förordning. Inget av detta är aktuellt just nu.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att en sådan åtgärd skulle få någon större betydelse. Det finns heller inte några uppgifter som pekar på någon större spridning av covid-19 i skolor någonstans i världen.

Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare för den elev som har en annan grundsjukdom och tillhör en riskgrupp.

Om ditt barn blir sjukt under skoldagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då dig eller annan vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills du eller annan vårdnadshavare hämtar barnet.

Grundskoleförvaltningens rekommendation är att om det finns konstaterad covid-19 i den nära familjen ska barnet vara hemma. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och elever. Skolan kan dock inte neka ett friskt barn att komma till skolan om vårdnadshavaren vill det.

För att minska smittspridning har Grundskoleförvaltningen beslutat att alla Borås Stads kommunala skolors besök och utflykter är inställda tills vidare. Detta gäller till exempel besök på Navet, simundervisning, djurparken, bibliotek och biografer.

Prao för elever i årskurs åtta är inställd.

Du som gymnasieelev i Borås kommer från och med måndag den 30 mars att erbjudas lunch via någon av de restauranger i kommunen som ansluter sig till en ny tjänst.

Luncher till gymnasieelever

Borås Stad analyserar nu situationen utifrån regeringens besked om att gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor rekommenderas bedriva distansundervisning från onsdag den 18 mars. Vi kommer att publicera information så fort vi kan, och löpande hålla informationen uppdaterad.

Kulturskolan

Individuella lektioner pågår som vanligt och du som är frisk är välkommen. Orkesterverksamhet, körer och dans samt gruppverksamhet med fler deltagare än ca 10 personer ställs in fram till påsk. Ny bedömning görs därefter. Lärare meddelar de elever som berörs av detta.

Individuella lektioner pågår som vanligt samt bild/foto/film och du som är frisk är välkommen. Orkesterverksamhet, körer och dans samt gruppverksamhet med fler deltagare än ca 10 personer ställs in fram till påsk. Ny bedömning görs därefter. Lärare meddelar de elever som berörs av detta.

I dagsläget pågår lektioner ute på skolor som vanligt, för de elever som är friska. Bortsett från dansundervisningen, som är inställd fram till påsk. Ny bedömning görs därefter.

Senast ändrad: 2020-05-08 15.26

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar för utbildning och förskola

g q n C