Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Grundskolan, vårdnadshavare och elever

Detta gäller för elever i grundskolan just nu. Situationen kan förändras. Då återkommer Folkhälsomyndigheten med en ny bedömning och Borås Stad med ny information.

Sjuka elever ska vara hemma även vid lindriga symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk

För att minska risken för smittspridning ska elever och vårdnadshavare vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom sjukskriva sig enligt vanlig rutin och stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever ska, liksom alla andra i samhället, stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev blir sjuk under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare hämtar sitt barn.

Vid konstaterad covid-19 i den nära familjen

Grundskoleförvaltningens rekommendation är att om det finns konstaterad covid-19 i den nära familjen ska barnet vara hemma. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och elever. Skolan kan dock inte neka ett friskt barn att komma till skolan om vårdnadshavaren vill det.

Skolan hålls öppen och friska elever ska gå i skolan

Elever i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baseras på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så informerar Folkhälsomyndigheten att det har ingen, eller mycket liten, effekt på smittspridningen att stänga skolor.

Senast ändrad: 2020-06-25 10.16

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskolan, vårdnadshavare och elever

g q n C