Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner

Följande verksamheter har beslutat att stänga eller på andra sätt begränsa sin verksamhet på grund av smittorisk eller brist på bemanning.

Utbildning och förskola

Förskola

Restriktionerna som har funnits inom förskola är borttagna från och med 3 juli 2020.

Grundskola

Besök, utflykter och prao ställs in

Grundskoleförvaltningen har beslutat att Borås Stads kommunala skolors besök på exempelvis Navet, Röda Kvarn, badhus, simundervisning, djurparken, bibliotek, biografer, teater och andra offentliga miljöer ställs in från och med den 16 mars och tillsvidare. Praon för elever i årskurs åtta ställs också in.

Rutiner för grundskolan

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Gymnasieutbildningarna kommer när höstterminen börjar bedrivas på plats på skolorna som vanligt. För Yrkeshögskolans utbildningar samt SFI varierar formeran för undervisning.

Vuxenutbildning under coronapandemin

Kulturskolan

Ställer in föreställningar

Kulturskolans föreställningar och evenemang har ställts in för att minska smittspridning. På Kulturskolan är verksamheten igång och merparten av lektionerna genomförs som planerat. Orkester, kör och dansverksamhet är återupptagna i nya former som anpassas efter rådande situation. Undervisningen som vi bedriver ute på grundskolorna i kommunen fortlöper så länge skolorna hålls öppna.

Omsorg och stöd

Äldreomsorg

Förbjudet att besöka våra boenden för äldre

Regeringen beslutade om besöksförbud på landets alla äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 från och med den 1 april. Det innebär att alla vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter i Borås Stad är stängda för besökare. Undantag görs vid vård i livets slut.

Fixartjänst arbetar bara utomhus

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset utför Fixartjänst inga uppdrag inomhus tillsvidare. Det finns fortsatt möjlighet att få hjälp med hämtning av källsorterad hushållsavfall, om det ställs utanför bostaden. Fixartjänst utomhustjänster fungerar alltså som vanligt.

Fixartjänst

Mötesplatser för seniorer

Borås Stads öppna mötesplatser för seniorer håller stängt.

Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboenden

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden håller stängt för att minska risken för att sprida coronavirus. Detta gäller följande restauranger:

 • Blombacka
 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Duvan
 • Fagersro i Viskafors
 • Kypegläntan
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Många restauranger i Borås erbjuder take away och hemleverans av färdiga matportioner. På Borås Citys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka möjligheter som finns.

Funktionshinderverksamhet

Daglig verksamhet stänger (Sociala omsorgsförvaltningen)

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sociala omsorgsnämnden har beslutat att stänga all daglig verksamhet för att hindra spridningen av coronaviruset. Deltagare i daglig verksamhet behåller sin habiliteringsersättning under tiden som verksamheten håller stängt.

Just nu är det oklart när daglig verksamhet kan öppna igen. Nämnden följer hela tiden samhällsutvecklingen och när ett nytt beslut kommer beror på läget med coronapandemin.

När det blir aktuellt att öppna daglig verksamhet igen så kommer förvaltningen gå ut med information om det minst 14 dagar innan ett öppnande.

Du som har daglig verksamhet/ daglig sysselsättning genom externa företag eller via Jobb resurs omfattas inte av beslutet.

Stängt för besök på verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning tar inte emot några besök av utomstående. Detta för att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka. Besökare till brukare med palliativ vård är undantagna. Solrosen, mötesplats för personer med funktionsnedsättning är helt stängd tillsvidare.

Träffpunkt Simonsland pausar kommunens aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar Träffpunkt Simonsland de egna aktiviteterna tills vidare. Många av de deltagare som deltar i aktiviteter som Träffpunkt Simonsland anordnar tillhör riskgrupperna.

De aktiviteter som blir drabbade är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor tisdagar och torsdagar
 • Underhållningen på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

I övrigt har Träffpunkt Simonsland öppet kl. 9.00-14.00 måndag-fredag. Café Simon har öppet kl. 9.30-14.00 måndag-fredag.

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer som är verksamma på Träffpunkt Simonsland ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Färdtjänst

Färdtjänstenheten beslutat att låta alla kunder åka ensamma i färdtjänstbilarna framöver, ingen samåkning kommer alltså ske. Detta innebär att du inte kan boka resor via internet eftersom e-tjänsten automatiskt placerar flera kunder i samma bil om så är möjligt.

Bokning av resor sker istället via vår beställningscentral på telefon: 033-35 50 50

För dig som har färdtjänst

Borås Etableringscenter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Borås Etableringscenter endast emot telefonsamtal. Ring kommunens växel 033-35 70 00, och be att få prata med din flyktingsamordnare.

Telefontid
Måndag-torsdag: 10.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
Fredag: 10.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Försörjningsenheten endast emot skriftliga ansökningar. Du lämnar din ansökan i postlådan utanför väntrummet på Försörjningsenheten, Bryggargatan 15 plan 4. Vid övriga frågor kontakta din socialsekreterare.

Uppleva och göra

Badhusen stänger eller begränsar sina öppettider

Våra badhus har för tillfället stängt eller begränsat sina öppettider.

Tisdagar på Kulturhuset

Med anledning av coronaviruset och risk för smittspridning är föreläsningarna på plats i Kulturhuset inställda. Men - vi har ställt om och kommer ställa upp så att ni kan delta på föreläsningarna genom att sända digitalt! Håll utkik, mer info kommer!

Tisdagar på Kulturhuset

Medborgarlabbet på Sjöbo har stängt

Medborgarlabbet på Sjöbo torg har stängt. I stället sker Medborgarlabbets verksamhet med utgångspunkt från Mötesplats Sjöbo.

Mötesplats Sjöbo har begränsat antal besökare till 20 personer.

Borås Stadsteater

Samtliga Borås Stadsteaters föreställningar ställs in till och med den 30 april. De som har köpt biljetter kommer att bli kontaktade av biljettkassan. För återbetalning ta med biljetter och bankkort till biljettkassan på Borås Stadsteater senast 30 april 2020.

Åter i Bruk bygg- och secondhandbutik

Butiken håller stängt tills vidare. Har du varor som är betalda och ska hämtas? Ring 033-35 54 25 eller 033-35 54 91.

Träffpunkt Simonsland pausar kommunens aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar Träffpunkt Simonsland de egna aktiviteterna fram till den 14 april. Många av de deltagare som deltar i aktiviteter som Träffpunkt Simonsland anordnar tillhör riskgrupperna.

De aktiviteter som blir drabbade är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor tisdagar och torsdagar
 • Underhållningen på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

I övrigt har Träffpunkt Simonsland öppet kl. 9.00-14.00 måndag-fredag. Café Simon har öppet kl. 9.30-14.00 måndag-fredag.

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer i huset

Föreningar och organisationer som är verksamma i huset ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Kultur och nöje

Borås Stadsteater

Samtliga Borås Stadsteaters föreställningar är inställda resten av året.

Tisdagar på Kulturhuset

Med anledning av coronaviruset och risk för smittspridning är föreläsningarna på plats i Kulturhuset inställda. Men - vi har ställt om och kommer ställa upp så att ni kan delta på föreläsningarna som sänds digitalt! Håll utkik, mer info kommer!

Tisdagar på Kulturhuset

Borås Konstmuseum

Nya öppettider: tisdag till söndag klockan 12.00-16.00.

Simhallar och idrottanläggningar

Sandaredsbadet, Dalsjöbadet och Borås Simarena är stängda.

Mötesplatser

Brygghuset

Brygghusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har begränsade öppettider.

Medborgarlabbet på Sjöbo har stängt

Medborgarlabbet på Sjöbo torg har stängt. I stället sker Medborgarlabbets verksamhet med utgångspunkt från Mötesplats Sjöbo.

Mötesplats Sjöbo har begränsat antal besökare till 20 personer.

Träffpunkt Simonsland pausar kommunens aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar Träffpunkt Simonsland de egna aktiviteterna tills vidare. Många av de deltagare som deltar i aktiviteter som Träffpunkt Simonsland anordnar tillhör riskgrupperna.

De aktiviteter som blir drabbade är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor tisdagar och torsdagar
 • Underhållningen på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

I övrigt har Träffpunkt Simonsland öppet kl. 9.00-14.00 måndag-fredag. Café Simon har öppet kl. 9.30-14.00 måndag-fredag.

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer som är verksamma i huset ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Aktivitetsdagar

Följande aktivitetsdagar som Fritid- och folkhälsoförvaltningen anordnar är inställda:

 • Norrbydagen 29 augusti
 • Sjöbodagen 5 september
 • Götadagen 19 september

Mer information om aktivitetsdagar samt kontaktuppgifter

Butiker och restauranger

Åter i Bruk bygg- och secondhandbutik

Butiken håller stängt åtminstone fram till i slutet av augusti.

Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboenden

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden håller stängt för utomstående gäster.

Detta gäller följande restauranger:

 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Fagersro i Viskafors
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Kommun och politik

Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare

Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare. Tidigare har dessa möten varit öppna för allmänheten.

Vissa sammanträden kommer att sändas via webb och vissa sammanträden har ställts in. Mer information för respektive nämndsammanträde hittar du i vår sammanträdeskalender.

Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare

Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare. Tidigare har dessa möten varit öppna för allmänheten.

Vissa sammanträden kommer att sändas via webb och vissa sammanträden har ställts in. Mer information för respektive nämndsammanträde hittar du i vår sammanträdeskalender.

Övriga verksamheter

Det kan finnas ytterligare verksamheter som har blivit begränsade eller stängts eftersom nya beslut fattas hela tiden. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

Senast ändrad: 2020-06-18 14.30

Ändrad av:

Dela sidan: Stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner

g q n C