Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner

Följande verksamheter har beslutat att stänga eller på andra sätt begränsa sin verksamhet på grund av smittorisk eller brist på bemanning.

Utbildning och förskola

Förskola

Barn vars vårdnadshavare är hemma ska i nuläget inte komma till förskolan

Detta gäller barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande. Beslutet gäller tillsvidare. Berörda vårdnadshavare kommer inte behöva betala avgift för denna period.

Vid frågor, kontakta rektorn på din förskola

Grundskola

Besök, utflykter och prao ställs in

Grundskoleförvaltningen har beslutat att Borås Stads kommunala skolors besök på exempelvis Navet, Röda Kvarn, badhus, simundervisning, djurparken, bibliotek, biografer, teater och andra offentliga miljöer ställs in från och med den 16 mars och tillsvidare. Praon för elever i årskurs åtta ställs också in.

Rutiner för grundskolan

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om fjärr- och distansundervisning för alla elever på gymnasieskolor, vuxenutbildning (inklusive SFI) och yrkeshögskola från och med onsdag 18 mars. Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten eller Skolverket lämnar nya rekommendationer

Fjärr- och distansundervisning för elever på gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Kulturskolan

Ställer in föreställningar

Kulturskolans föreställningar och evenemang ställs in från och med i morgon, torsdag, och under resten av terminen. Anledningen är att man vill minska riskerna för smittspridning av coronaviruset. Orkesterverksamhet, körer och dans samt gruppverksamhet med fler deltagande elever än cirka tio personer ställs in fram till påsk.

Omsorg och stöd

Äldreomsorg

Förbjudet att besöka våra boenden för äldre

Regeringen har beslutat om besöksförbud på landets alla äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april. Det innebär att alla vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter i Borås Stad är stängda för besökare. Undantag görs vid vård i livets slut.

Fixartjänst arbetar bara utomhus

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset utför Fixartjänst inga uppdrag inomhus tillsvidare. Det finns fortsatt möjlighet att få hjälp med hämtning av källsorterad hushållsavfall, om det ställs utanför bostaden. Fixartjänst utomhustjänster fungerar alltså som vanligt.

Fixartjänst

Mötesplatser för seniorer

Borås Stads öppna mötesplatser för seniorer håller stängt från och med tisdagen den 17 mars för minska att risken för att sprida coronavirus.

Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboenden

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden håller stängt för utomstående gäster från och med den 17 mars för att minska risken för att sprida coronavirus.

Detta gäller följande restauranger:

 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Fagersro i Viskafors
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Funktionshinderverksamhet

Daglig verksamhet stänger (Sociala omsorgsförvaltningen)

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sociala omsorgsnämnden har beslutat att stänga all daglig verksamhet för att hindra spridningen av coronaviruset. Deltagare i daglig verksamhet behåller sin habiliteringsersättning under tiden som verksamheten håller stängt. Beslutet gäller från och med måndag den 23 mars och en månad framåt. Därefter ska ett nytt beslut fattas.

Du som har daglig verksamhet/ daglig sysselsättning genom externa företag eller via Jobb resurs omfattas inte av beslutet.

Stängt för besök på verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning tar inte emot några besök av utomstående. Detta för att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka. Besökare till brukare med palliativ vård är undantagna. Solrosen, mötesplats för personer med funktionsnedsättning är helt stängd från och med den 17 mars.

Träffpunkt Simonsland pausar kommunens aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar Träffpunkt Simonsland de egna aktiviteterna fram till den 14 april. Många av de deltagare som deltar i aktiviteter som Träffpunkt Simonsland anordnar tillhör riskgrupperna.

De aktiviteter som blir drabbade är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor tisdagar och torsdagar
 • Underhållningen på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

I övrigt har Träffpunkt Simonsland öppet kl. 9.00-14.00 måndag-fredag. Café Simon har öppet kl. 9.30-14.00 måndag-fredag.

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer som är verksamma på Träffpunkt Simonsland ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Färdtjänst

Färdtjänstenheten beslutat att låta alla kunder åka ensamma i färdtjänstbilarna framöver, ingen samåkning kommer alltså ske. Detta innebär att du inte kan boka resor via internet eftersom e-tjänsten automatiskt placerar flera kunder i samma bil om så är möjligt.

Bokning av resor sker istället via vår beställningscentral på telefon: 033-35 50 50

För dig som har färdtjänst

Uppleva och göra

Sandaredsbadet begränsar sina öppettider

Från och med måndag 30 mars begränsas öppettiderna i Sandaredsbadet.

 • Måndag kl. 06.00-09.00
 • Tisdag kl. 06.00-11.00
 • Onsdag kl. 06.00-11.00
 • Torsdag kl. 06.00-11.00
 • Fredag kl. 06.00-11.00
 • Lördag kl. 08.00-13.00

Reception och bassäng stänger 30 minuter tidigare.

Sandaredsbadet

Tisdagar på Kulturhuset

Med anledning av coronaviruset och risk för smittspridning är föreläsningarna på plats i Kulturhuset inställda. Men - vi har ställt om och kommer ställa upp så att ni kan delta på föreläsningarna genom att sända digitalt! Håll utkik, mer info kommer!

Tisdagar på Kulturhuset

Medborgarlabbet på Sjöbo har stängt

Medborgarlabbet på Sjöbo torg har stängt. I stället sker Medborgarlabbets verksamhet med utgångspunkt från Mötesplats Sjöbo.

Mötesplats Sjöbo har begränsat antal besökare till 20 personer.

Borås Stadsteater

Samtliga Borås Stadsteaters föreställningar ställs in till och med den 30 april. De som har köpt biljetter kommer att bli kontaktade av biljettkassan. För återbetalning ta med biljetter och bankkort till biljettkassan på Borås Stadsteater senast 30 april 2020.

Åter i Bruk bygg- och secondhandbutik

Butiken håller stängt tills vidare. Har du varor som är betalda och ska hämtas? Ring 033-35 54 25 eller 033-35 54 91.

De öppna förskolorna har tillfälligt stängt

Öppen förskola är en mötesplats dit barn och deras föräldralediga föräldrar kan komma och leka och umgås. Den vanliga förskolan är en annan verksamhet. De öppna förskolorna stänger från och med fredag den 13 mars tills vidare.

Träffpunkt Simonsland pausar kommunens aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar Träffpunkt Simonsland de egna aktiviteterna fram till den 14 april. Många av de deltagare som deltar i aktiviteter som Träffpunkt Simonsland anordnar tillhör riskgrupperna.

De aktiviteter som blir drabbade är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor tisdagar och torsdagar
 • Underhållningen på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

I övrigt har Träffpunkt Simonsland öppet kl. 9.00-14.00 måndag-fredag. Café Simon har öppet kl. 9.30-14.00 måndag-fredag.

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer i huset

Föreningar och organisationer som är verksamma i huset ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Kultur och nöje

Borås Stadsteater

Samtliga Borås Stadsteaters föreställningar ställs in till och med den 30 april. De som har köpt biljetter kommer att bli kontaktade av biljettkassan. För återbetalning ta med biljetter och bankkort till biljettkassan på Borås Stadsteater senast 30 april 2020.

Tisdagar på Kulturhuset

Med anledning av coronaviruset och risk för smittspridning är föreläsningarna på plats i Kulturhuset inställda. Men - vi har ställt om och kommer ställa upp så att ni kan delta på föreläsningarna som sänds digitalt! Håll utkik, mer info kommer!

Tisdagar på Kulturhuset

Borås Konstmuseum

Nya öppettider: tisdag till söndag klockan 12.00-16.00.

Simhallar och idrottanläggningar

Sandaredsbadet begränsar sina öppettider

Från och med måndag 30 mars begränsas öppettiderna i Sandaredsbadet.

 • Måndag kl. 06.00-09.00
 • Tisdag kl. 06.00-11.00
 • Onsdag kl. 06.00-11.00
 • Torsdag kl. 06.00-11.00
 • Fredag kl. 06.00-11.00
 • Lördag kl. 08.00-13.00

Reception och bassäng stänger 30 minuter tidigare.

Sandaredsbadet

Mötesplatser

Medborgarlabbet på Sjöbo har stängt

Medborgarlabbet på Sjöbo torg har stängt. I stället sker Medborgarlabbets verksamhet med utgångspunkt från Mötesplats Sjöbo.

Mötesplats Sjöbo har begränsat antal besökare till 20 personer.

De öppna förskolorna har tillfälligt stänga

Öppen förskola är en mötesplats dit barn och deras föräldralediga föräldrar kan komma och leka och umgås. Den vanliga förskolan är en annan verksamhet. De öppna förskolorna stänger från och med fredag den 13 mars tills vidare.

Träffpunkt Simonsland pausar kommunens aktiviteter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar Träffpunkt Simonsland de egna aktiviteterna fram till den 14 april. Många av de deltagare som deltar i aktiviteter som Träffpunkt Simonsland anordnar tillhör riskgrupperna.

De aktiviteter som blir drabbade är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor tisdagar och torsdagar
 • Underhållningen på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

I övrigt har Träffpunkt Simonsland öppet kl. 9.00-14.00 måndag-fredag. Café Simon har öppet kl. 9.30-14.00 måndag-fredag.

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer som är verksamma i huset ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Butiker och restauranger

Åter i Bruk bygg- och secondhandbutik

Butiken håller stängt tills vidare. Har du varor som är betalda och ska hämtas? Ring 033-35 54 25 eller 033-35 54 91.

Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboenden

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden håller stängt för utomstående gäster från och med den 17 mars för att minska risken för att sprida coronavirus.

Detta gäller följande restauranger:

 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Fagersro i Viskafors
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Kommun och politik

Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare

Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare. Tidigare har dessa möten varit öppna för allmänheten.

Vissa sammanträden kommer att sändas via webb och vissa sammanträden har ställts in. Mer information för respektive nämndsammanträde hittar du i vår sammanträdeskalender.

Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare

Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare. Tidigare har dessa möten varit öppna för allmänheten.

Vissa sammanträden kommer att sändas via webb och vissa sammanträden har ställts in. Mer information för respektive nämndsammanträde hittar du i vår sammanträdeskalender.

Övriga verksamheter

Det kan finnas ytterligare verksamheter som har blivit begränsade eller stängts eftersom nya beslut fattas hela tiden. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

Senast ändrad: 2020-03-30 13.39

Ändrad av:

Dela sidan: Stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner

g q n C