Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Corona: omsorg och stöd

Här finns samlad information om hur Borås Stad hanterar coronaviruset inom omsorg och stöd. Via länkarna nedan hittar du snabbt svar på dina frågor och får också information om stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner.

Påverkade verksamheter

Här följer beskrivning av vilka anpassningar som gjorts i verksamheter inom omsorg och stöd:

Funktionshinderverksamhet | Färdtjänst |Borås Etableringscenter | Ekonomiskt bistånd

Funktionshinderverksamhet

Anpassningar inom daglig verksamhet för att förhindra smittspridning

Flera anpassningar är gjorda inom daglig verksamhet för att minska risk för smittspridning. Bland annat ändringar i utbud av aktiviteter, deltagarnas arbetstider och nya rutiner kring måltider och städning. Alla verksamheter har olika förutsättningar och därför har varje verksamhet sett över och gjort de anpassningar som är lämpliga för dem.

Se de olika daglig verksamhetsbutikernas webbsidor för öppettider:

Färdtjänst

Färdtjänstenheten beslutat att låta alla kunder åka ensamma i färdtjänstbilarna framöver, ingen samåkning kommer alltså ske. Detta innebär att du inte kan boka resor via internet eftersom e-tjänsten automatiskt placerar flera kunder i samma bil om så är möjligt.

Borås Etableringscenter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Borås Etableringscenter endast emot telefonsamtal.

  • Telefon: Ring kommunens växel 033-35 70 00, och be att få prata med din flyktingsamordnare.
  • Telefontid:
    • Måndag-torsdag: 10.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
    • Fredag: 10.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Borås Etableringscenter

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Försörjningsenheten endast emot skriftliga ansökningar. Du lämnar din ansökan i postlådan utanför väntrummet på Försörjningsenheten, Bryggargatan 15 plan 4. Vid övriga frågor kontakta din socialsekreterare.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Corona: omsorg och stöd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol