Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Frågor och svar för omsorg och stöd

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronaviruset inom omsorg och stöd. Vi uppdaterar och fyller på med frågor kontinuerligt. Klicka på plustecknet för att fälla ut svaret.

Se även Frågor och svar om coronaviruset

Grunden för allt arbete med att hindra smittspridning, som alltid gäller, vida alla typer av smittor, är de basala hygienrutinerna. Dessa innebär bland annat noggrann tvätt med tvål och vatten av händer och underarmar kompletterat med användning av handsprit. Handskar används vid till exempel såromläggning och när medarbetaren kan komma i kontakt med kroppsvätskor. Kortärmat plastförkläde används för att skydda arbetskläderna mot stänk av olika kroppsvätskor. Är det risk för mycket stänk används långärmat platsförkläde.

När vi ger vård och omsorg till personer som är misstänkt eller konstaterat smittade av covid-19 använder vi visir eller munskydd kombinerat med skyddsglasögon för att skydda personalen från smitta, om vi befinner oss närmare än en meter från brukaren/patienten.

Efter Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer använder vi nu alltid visir i allt ansiktsnära vårdarbete inom en meters avstånd.

Exempel på situationer när visir ska användas:

 • personlig omvårdnad, munvård, matning, ögondroppar
 • förflyttning, vändning i säng
 • byte av urinuppsamlingspåse
 • såromläggning, provtagning etc.

Visiren ger både brukaren/patienten och medarbetaren skydd om någon är smittad men inte uppvisar symptom.

Samtliga medarbetare som har uppvisat symtom i minst 24 timmar har möjlighet att testas för covid-19.

Borås Stad lämnar inte ut uppgifter om på vilka enheter smitta finns med hänsyn till patientsekretessen. Är du anhörig kommer du få information om smitta tar sig in på boendet.

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden håller stängt för att minska risken för att sprida coronavirus. Detta gäller följande restauranger:

 • Blombacka
 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Duvan
 • Fagersro i Viskafors
 • Kypegläntan
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Den som ändå vill njuta av restaurangernas utbud har möjlighet att köpa med sig en matlåda hem istället för att äta på plats i restaurangen. Restaurang Svärdfästet tillfälligt helt stängd på grund av att golvet ska bytas ut. Efter den 5 oktober finns det möjlighet att köpa matlåda även där.

Många restauranger i Borås erbjuder take away och hemleverans av färdiga matportioner. På Borås Citys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka möjligheter som finns.

Nej. Regeringen har beslutat om besöksförbud på landets alla äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det innebär att alla vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter i Borås Stad är stängda för besökare. Besöksförbud gäller även för personer som uppvisar antikroppstestintyg. Detta på grund av att det förekommer flera olika test och det saknas vägledning om vilka test som är giltiga. Undantag görs vid vård i livets slut.

Sociala omsorgsförvaltningens ledning har bestämt att verksamheter för personer med funktionsnedsättning inte tar emot några besök av utomstående. Detta för att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka. Besökare till brukare med palliativ vård är undantagna.

Det finns möjlighet att träffa brukare utanför boendet, det bästa är att du kontaktar enhetschefen och att ni tillsammans gör upp en plan för hur ni kan träffas på ett säkert sätt. Förvaltningsledningen gör bedömning varje vardag kring corona och dess effekter.

All daglig verksamhet har stängt för att hindra smittspridning av coronaviruset sedan den 23 mars. Deltagare i daglig verksamhet behåller sin habiliteringsersättning under tiden som verksamheten håller stängt.

Borås Stads öppna mötesplatser för seniorer håller stängt för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Medarbetarna på mötesplatserna finns istället vid de röda minibussarna som kommer att vara utplacerade på olika platser i Borås.

För att få veta vad som är på gång ring 033-35 84 21
För att boka samtalsstöd ring 033-35 83 04
För att boka teknikstöd ring 033-35 84 50

Medarbetare i hemtjänsten som har feber, hosta eller luftvägssyndrom ska inte arbeta. De som är friska arbetar som vanligt med vård- och omsorgsinsatser.

Medarbetarna har tydliga instruktioner om att följa hygienrutiner och de får löpande information om vad som händer när det gäller spridning av coronaviruset och hur det påverkar det arbete de utför.

När det gäller anhöriga och vänner är våra äldre en riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas av coronavirus. Därför bör du som anhörig/vän vara noga med att du är helt frisk om du besöker äldre släktingar och vänner eller om du själv väljer att utföra en del av de insatser som hemtjänsten normalt sett gör.

Senast ändrad: 2020-08-28 15.39

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar för omsorg och stöd

g q n C