Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förskola - samhällsviktiga yrken

Förskolorna är fortfarande öppna som vanligt och i nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor, grundskolor eller fritidshem ska stänga. Borås Stad förbereder sig om ett sådant beslut skulle komma.

Om du arbetar inom en samhällsviktig funktion kan du få plats på förskola för dina barn även om det skulle beslutas om stängning. För att vi ska kunna förbereda oss på ett bra sätt behöver vi redan nu veta hur stort behovet av barnomsorg vid en eventuell stängning är.

Vårdnadshavare inom samhällsviktiga funktioner har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg på förskola om regeringen skulle fatta beslut om en stängning. Läs mer om bestämmelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Frågor till MSB om samhällsviktig verksamhet och Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet skickas via e-post.

Din arbetsgivare bedömer om du har en samhällsviktig funktion

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har en samhällsviktig funktion och informera dig om det. Det är alltså inte din egen uppfattning som anger om du har rätt att anmäla behov av omsorg. Prata med din arbetsgivare. Arbetsgivare kan kontakta Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) via e-post för att få stöd i sina bedömningar.

Ansökan

Rektor skickar ut information och ansökningsblankett till vårdnadshavare med barn i Borås Stads förskolor. Om du inte har fått informationen innan den 21 april ber vi dig kontakta din förskola.

Ditt barn går tillsvidare kvar på sin vanliga förskola. Förskolorna är fortfarande öppna som vanligt. Om det blir aktuellt att stänga den vanliga förskolan återkommer vi med mer information.

Senast ändrad: 2020-04-17 14.02

Ändrad av:

Dela sidan: Förskola - samhällsviktiga yrken

g q n C