Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fritidshem - samhällsviktiga yrken

Grundskolorna är fortfarande öppna som vanligt och i nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor, grundskolor eller fritidshem ska stänga. Borås Stad förbereder sig om ett sådant beslut skulle komma.

Vårdnadshavare inom samhällsviktiga funktioner har rätt till fritidshem

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas plats på fritidshem om regeringen fattar beslut om en skolstängning. Läs mer om bestämmelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor om bestämmelserna kontakta MSB via e-post.

Din arbetsgivare bedömer om du har en samhällsviktig funktion

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har en samhällsviktig funktion och informera dig om det. Det är alltså inte din egen uppfattning som anger om du har rätt att anmäla behov av omsorg. Stäm av med din arbetsgivare.

Arbetsgivare kan kontakta Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) via e-post för att få stöd i sina bedömningar

Barn med behov av särskilt stöd kan ha rätt till fritidshem

Om ditt barn idag har godkänd fritidshemsplats eller utökad tid på fritidshem utifrån Skollagen 14 kapitlet 5-6 paragrafen, har barnet fortsatt möjlighet till plats på fritidshem även vid en skolstängning. Du ansöker om plats genom att lämna in ansökningsblanketten.

Ansökan

Rektor skickar ut information och ansökningsblankett ut till vårdnadshavare med elever i Borås Stads grundskolor F-6. Om du inte fått informationen innan den 21 april, ber vi dig kontakta din skola.

Ditt barn går tillsvidare kvar på sitt vanliga fritidshem. Grundskolorna är fortfarande öppna som vanligt och i nuläget finns ingen rekommendation om att förskolor, grundskolor eller fritidshem ska stänga. Om det blir aktuellt att stänga skolan återkommer vi med mer information.

Senast ändrad: 2020-06-25 10.17

Ändrad av:

Dela sidan: Fritidshem - samhällsviktiga yrken

g q n C