Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar för utbildning och förskola

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronavirusets inverkan på förskola, grundskola, gymnasieum och vuxenutbildning. Vi uppdaterar och fyller på med frågor kontinuerligt. Klicka på plustecknet för att fälla ut svaret.

Se även Frågor och svar om coronaviruset

Förskola

Förskolenämnden har bestämt att barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i covid-19 eller som fått förhållningsregler att stanna hemma för att smitta finns i hushållet (så kallad familjekarantän), inte får komma till förskolan.

Barnet är välkommet tillbaka när samtliga i familjen är friska igen.

Barn som är sjuka ska inte gå till förskolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De vanligaste symtomenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, lätt snuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Vid lättare sjukdom behöver man inte göra någonting mer än att stanna hemma, men den som behöver sjukvårdsrådgivning ska kontakta 1177 via telefon. Barnet kan komma tillbaka till förskolan efter två dygn helt utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. Som milda symtom räknas exempelvis torrhosta och lätt snuva. Barnets allmäntillstånd måste också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen.

Det är viktigt att komma ihåg att förskolans medarbetare inte är medicinska experter. Att bedöma om hosta och snuva är tecken på en ny infektion eller något annat är ofta svårt. Om personalen på förskolan bedömer att ett barn har symtom på sjukdom kontaktar de vårdnadshavaren som får hämta barnet. Om vårdnadshavaren inte håller med är det förskolans rektor som bestämmer om barnet får vara på förskolan eller inte.

Om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan

Förskolenämnden har bestämt att barn med familjemedlemmar som är bekräftat sjuka i covid-19 eller som fått förhållningsregler att stanna hemma för att smitta finns i hushållet (så kallad familjekarantän), inte får komma till förskolan. Barnet är välkommet tillbaka när samtliga i familjen är friska igen.

För att minska risken för smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn ska vara hemma från förskolan även vid milda symtom, symtomen kan vara snuva, halsont, hosta eller feber. Barn som varit sjuka kan komma tillbaka till förskolan efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. Som milda symtom räknas exempelvis torrhosta och lätt snuva.

Barnets allmäntillstånd måste också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen.

Vid oenighet om ett barn är redo att komma tillbaka till förskolan så är det rektor som avgör.

Om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare för den elev som har en annan grundsjukdom och tillhör en riskgrupp.

Eftersom vi rekommenderar att man stannar hemma även med lindriga symptom är det just nu högre sjukfrånvaro hos vår ordinarie personal på många av våra förskolor. Det innebär att ni kan komma att möta fler vikarier när ni kommer till förskolan.

Föräldramöten och andra sammankomster på förskolan kan komma att ställas in, flyttas fram eller ske digitalt.. Vänd dig till rektor på din förskola om du är osäker på om planerade föräldramöten kommer att genomföras.

Om du arbetar inom en samhällsviktig funktion kan du få plats på förskola för dina barn även om det skulle beslutas om nationell stängning. För att vi ska kunna förbereda oss på ett bra sätt behöver vi redan nu veta hur stort behovet av barnomsorg vid en eventuell stängning är.

Läs mer om förskolor och samhällsviktiga yrken.

För att kunna möta behovet av barnomsorg för dig som blivit korttidspermitterad och har en arbetssituation som varierar från dag till dag arbetar våra förskolor så flexibelt som möjligt. Vi försöker i möjligaste mån lösa schemaändringar även när de sker med kort varsel.

Du som har blivit permitterad och som har ett barn med plats i förskolan anmäler ditt omsorgsbehov utifrån din ändrade arbetstid. Använd vår e-tjänst för att rapportera in dina ändrade tider.

E-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Om dina tider varierar från dag till dag anger du ditt uppskattade tidsschema och för sedan en dialog löpande med personalen på förskolan kring ditt behov.

Grundskola och grundsärskola

Skolan är öppen och friska elever ska gå i skolan

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt och ska därför gå i skolan. Är ditt barn friskt ska barnet gå till skolan.

Sjuka elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom

För att minska risken för smittspridning ska du vara uppmärksam på om ditt barn har feber, hosta och svårigheter att andas. I så fall ska ditt barn vara hemma, och du ska sjukanmäla barnet till skolan. Det gäller även vid lättare tecken på sjukdom som halsont, huvudvärk snuva, illamående eller muskel- och ledvärk. En person som blir sjuk i covid-19 kan ha ett eller flera av symtomen.

Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet och smaksinnet under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré kan vara ett symtom.

Barnet kan komma tillbaka till skolan efter två dygn utan symtom, eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter att barnet blivit sjukt. Som milda symtom räknas exempelvis torrhosta och lätt snuva.

Barnets allmäntillstånd måste också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen.

Test när barn har symtom som kan tyda på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare gå tillbaka till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Vid negativt provsvar

Om testet visar att man inte har covid-19 kan man gå tillbaka till skolan så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Om testet visar att barnet har covid-19 behöver barnet stanna hemma minst sju dagar efter hen blev sjuk. Dessutom ska barnet ha varit utan feber och visa allmän förbättring i två dygn. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan barnet blev sjuk. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Barn och vårdnadshavare får information av sjukvården om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Mer information om provtagning på barn i skolåldern finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I nuläget är våra grundskolor öppna som vanligt. Det finns inga beslut om distans- och fjärrundervisning för grundskolan. Grundskolan har beredskap om ett beslut om att stänga en eller flera skolor skulle fattas.

En grundskola kan bara stängas efter samråd med Smittskyddsenheten i regionen, på grund av bemanningsbrist eller på rekommendation av Folkhälsomyndigheten enligt skollagen och en nyligen beslutad förordning.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det i nuläget inte är en betydelsefull åtgärd att stänga alla skolor i Sverige. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att en sådan åtgärd skulle få någon större betydelse. Det finns heller inte några uppgifter som pekar på någon större spridning av covid-19 i skolor någonstans i världen.

Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare för den elev som har en annan grundsjukdom och tillhör en riskgrupp.

Om ditt barn blir sjukt under skoldagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då dig eller annan vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills du eller annan vårdnadshavare hämtar barnet.

Grundskoleförvaltningens rekommendation är att om det finns konstaterad covid-19 i den nära familjen ska barnet vara hemma. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och elever. Skolan kan dock inte neka ett friskt barn att komma till skolan om vårdnadshavaren vill det.

Kulturskolan

Kulturskolan hålls öppen och friska elever är välkomna! Så långt det går sker hämtning och lämning utanför våra lokaler vid Simonsland i Borås.

Undervisningen som vi bedriver ute på grundskolorna i kommunen fortlöper så länge skolorna hålls öppna. Fortsatt gäller att du som deltar i undervisningen ska vara frisk och följa folkhälsomyndighetens råd gällande god handhygien.

Kulturskolan hålls öppen och friska elever är välkomna! Så långt det går sker hämtning och lämning utanför våra lokaler vid Musikens Hus i Fristad samt Hässlehuset på Hässleholmen.

Undervisningen som vi bedriver ute på grundskolorna i kommunen fortlöper så länge skolorna hålls öppna. Fortsatt gäller att du som deltar i undervisningen ska vara frisk och följa folkhälsomyndighetens råd gällande god handhygien.

Senast ändrad: 2020-11-27 12.46

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar för utbildning och förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol