Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar för utbildning och förskola

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronavirusets inverkan på förskola, grundskola, gymnasieum och vuxenutbildning. Klicka på plustecknet för att fälla ut svaret.

Förskola

Barn som är sjuka och har symtom som kan vara tecken på covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta.

Förskolebarn kan, precis som äldre barn och vuxna, gå tillbaka till förskolan när de har blivit friska, varit feberfria ett dygn och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Förskolebarn kan, precis som äldre barn och vuxna, gå tillbaka till förskolan när de har blivit friska, varit feberfria ett dygn och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Friska, symtomfria, barn behöver inte vara hemma från förskolan om någon i hushållet är sjuk i covid-19. Men var uppmärksam på symtom hos barnet.

Om ditt barn visar symtom på sjukdom kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn. I de fall vårdnadshavare och personal inte är överens bestämmer förskolans rektor om barnet får vara på förskolan eller inte.

Rektor kan bestämma att förskolan ska fortsätta med de arbetssätt som har fungerat bra under pandemin. Det sker utifrån varje enskild förskolas förutsättningar. Hur arbetssätten ser ut kan därför skilja sig något åt mellan förskolorna. Det kan till exempel handla om hur hämtning och lämning på förskolan går till eller om möten och utvecklingssamtal sker fysiskt eller digitalt.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare ett dygn innan du återgår till skolan. Glöm inte att sjukanmäla dig till din skola.

Ja. Vänd dig till din skolsköterska om du vill ha hjälp att boka tid för vaccinering.

Till vaccinationstillfället tar du med dig ifylld samtyckesblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ifylld hälsodeklaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ja, du har rätt att bestämma själv. Vårdpersonalen gör i så fall en mognadsbedömning för att ta reda på om du bedöms tillräckligt mogen för att själv samtycka till vård och behandling. Detta sker genom ett samtal. Läs mer om vad som gäller när minderåriga vaccineras hos Sveriges kommuner och landsting Länk till annan webbplats..

Information på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Den nationella telefonlinjen för covid-19 på flera språk: 08-123 680 00

Du hittar många av de vanligaste frågorna och svaren gällande vaccination mot Covid-19 hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Du kan också alltid kontakta din vårdcentral.

Vuxenutbildning

Nej, eftersom proven inte är konstruerade för att genomföras på distans får de inte heller genomföras på distans. Ett nationellt prov får inte heller överföras till digitalt format.
Det betyder att Vuxenutbildningen i Borås kommer att genomföra de nationella proven på plats i skolans lokaler eftersom vi bedömer att vi kan följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Utgångspunkten är att de nationella proven inom komvux i SFI och komvux på gymnasial nivå ska genomföras som planerat förutsatt att skolan är öppen och att ett provgenomförande inte strider mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19.

Vuxenutbildningens rektorer har gjord bedömningen säkert genomföra nationella prov. Skolan har gjort de anpassningar som behöver göras och både gruppstorlek och inomhusmiljön gör det möjligt att säkert genomföra proven.

Det är rektorn tillsammans med sin huvudman och med stöd av smittskyddsläkare som bedömer om och hur det är möjligt att utifrån de lokala förutsättningarna genomföra ett nationellt prov.

Ja, om rektorn bedömer att det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant prov. Eleven behöver då inte genomföra provet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar för utbildning och förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol