Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar för utbildning och förskola

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronavirusets inverkan på förskola, grundskola, gymnasieum och vuxenutbildning. Vi uppdaterar och fyller på med frågor kontinuerligt. Klicka på plustecknet för att fälla ut svaret.

Se även Frågor och svar om coronaviruset

Förskola

Om du och ditt barn planerar att resa utomlands under sommaren är det viktigt att följa de smittskyddsrekommendationer som gäller vid återkomsten till Sverige. Beroende på vilket land ni har besökt kan olika regler gälla. Om ni har besökt ett land som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att testa sig och stanna hemma efter inresan måste också barnet stanna hemma från förskolan. Barnet kan återvända till förskolan igen när det gått minst sju dagar sedan ankomsten till Sverige (om barnet inte har några symtom på sjukdom).

Håll dig uppdaterad som vilka regler som gäller vid resor till utlandet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet Länk till annan webbplats.

Barn som är sjuka ska vara hemma från förskolan, det gäller även om symtomen är milda. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva.

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Det är viktigt att komma ihåg att förskolans medarbetare inte är medicinska experter. Att bedöma om hosta och snuva är tecken på en ny infektion eller något annat är ofta svårt. Om personalen på förskolan bedömer att ett barn har symtom på sjukdom kontaktar de vårdnadshavaren som får hämta barnet. Om vårdnadshavaren inte håller med är det förskolans rektor som bestämmer om barnet får vara på förskolan eller inte.

Barnet ska också vara hemma om någon i hushållet är sjuk i covid-19

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

Barnet är välkommet tillbaka när samtliga i familjen är friska igen.

Du kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens webb: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Vid övriga sjukdomar i familjen (som inte är covid-19) gäller vanliga rutiner. Vilket till exempel innebär att ett friskt barn kan komma till förskolan enligt ordinarie schema även om ett syskon är hemma för sjukdom.

Om ditt barn visar symtom på sjukdom kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn. I de fall vårdnadshavare och personal inte är överens bestämmer förskolans rektor om barnet får vara på förskolan eller inte.

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Barnet är välkommet tillbaka när samtliga i familjen är friska igen.

Kom ihåg att meddela förskolan om ditt barn ska vara hemma vid exempelvis sjukdom och att informera förskolan i god tid innan barnet ska komma tillbaka.

Du kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens webb: Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten skriver att både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller virus. Det kan därför vara lämpligt att barnet stannar hemma någon dag för att se om besvären avklingar på medicinering för pollenallergi, i sådant fall behövs ej minst två symtomfria dagar innan barnet återgår till förskolan som vid fall av förkylningssymtom.

Typiskt för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon, ibland snuva, ibland trötthet. Typiskt för pollenallergi är också att besvären avklingar av medicin mot allergin som till exempel antihistamin.

Det är viktigt att komma ihåg att förskolans medarbetare inte är medicinska experter. Att bedöma om hosta och snuva är tecken på en ny infektion eller något annat är ofta svårt. Om personalen på förskolan bedömer att ett barn har symtom på sjukdom kontaktar de vårdnadshavaren som får hämta barnet. Om vårdnadshavaren inte håller med är det förskolans rektor som bestämmer om barnet får vara på förskolan eller inte.

Symtom av pollenallergi under pandemin hos barn och unga Länk till annan webbplats.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

Barnet är välkommet tillbaka när samtliga i familjen är friska igen.

Du kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens webb: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare för det barn som har en annan grundsjukdom och tillhör en riskgrupp.

Eftersom vi rekommenderar att man stannar hemma även med lindriga symtom är det just nu högre sjukfrånvaro hos vår ordinarie personal på många av våra förskolor. Det innebär att ni kan komma att möta fler vikarier när ni kommer till förskolan.

Möten och kontakt med dig som är vårdnadshavare kan komma att ske via digitala lösningar. Föräldramöten och andra sammankomster på förskolan kan komma att ställas in, flyttas fram eller ske digitalt.

För att kunna möta behovet av barnomsorg för dig som blivit korttidspermitterad och har en arbetssituation som varierar från dag till dag arbetar våra förskolor så flexibelt som möjligt. Vi försöker i möjligaste mån lösa schemaändringar även när de sker med kort varsel.

Du som har blivit permitterad och som har ett barn med plats i förskolan anmäler ditt omsorgsbehov utifrån din ändrade arbetstid. Använd vår e-tjänst för att rapportera in dina ändrade tider.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Om dina tider varierar från dag till dag anger du ditt uppskattade tidsschema och för sedan en dialog löpande med personalen på förskolan kring ditt behov.

I vissa situationer kan det hända att du som vårdnadshavare ombeds bära munskydd när du vistas på förskolan. Det kan vara i sammanhang där det är svårt att hålla avstånd till andra vuxna, till exempel i samband med inskolning. Du får i så fall information om detta från din förskola.

Grundskola och grundsärskola

Friska barn ska gå i skolan

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt och ska därför gå i skolan om de är friska och ingen i hemmet har konstaterad covid-19.

Sjuka barn ska vara hemma, även vid lindriga symtom

För att minska risken för smittspridning ska du vara uppmärksam på om ditt barn har något av följande symtom som är vanliga vid covid-19:

Feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, snuva, försämrat lukt- och smaksinne samt magbesvär med diarréer.

De flesta blir lindrigt sjuka med milda symtom, men en del får andningsbesvär och behöver sjukhusvård.

Om ditt barn får något av symtomen som nämnts ovan, även om de är lindriga, ska ditt barn vara hemma och du ska sjukanmäla barnet till skolan. Detta gäller även barn som tidigare har haft bekräftad covid-19 och tillfrisknat, eftersom det är möjligt att få sjukdomen flera gånger.
Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 Vårdguiden eller sjukvården.

Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn till skolan. När ditt barn är hemma med bekräftad covid-19 är det väldigt bra om du informerar skolan om detta när du gör sjukanmälan.

Gör test när ditt barn har symtom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass och i årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare gå tillbaka till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Du bokar test för ditt barn på www.1177.se eller genom att ringa din vårdcentral.

Hur länge ska ett barn med symtom vara hemma från skolan?

 • Om test har tagits och det visar att barnet har covid-19
  Vid konstaterad smitta ska barnet stanna hemma i minst 7 dagar efter första tecken på sjukdom (symtomdebut). De 2 sista dagarna ska vara feberfria och barnet ska allmänt må mycket bättre.
 • Om inget test har tagits
  Om test inte har tagits ska barnet alltid stanna hemma 2 dagar efter att barnet blivit symtomfritt. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till skolan även om hen har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).
 • Om test har tagits som visar att barnet inte har covid-19 kan barnet komma tillbaka till skolan när hen är pigg och frisk.

Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare för den elev som har en annan grundsjukdom och tillhör en riskgrupp.

Om ditt barn blir sjukt under skoldagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då dig eller annan vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills du eller annan vårdnadshavare hämtar barnet.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Det är också viktigt att resten av familjen testas enligt vårdens riktlinjer även om ni inte har symtom. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Den som är vaccinerad med minst två doser vaccin, och det har gått två veckor sedan sista dosen, behöver i regel inte stanna hemma.

Hur länge ska barn utan symtom vara hemma när någon i hushållet har covid-19?

 • Barn utan symtom som testas ska vara hemma fram till ni får testresultat. Följ därefter vårdens anvisningar och utskick.
 • Barn utan symtom som inte testas ska vara hemma från dagen när den senaste hushållsmedlemmen testat positivt för covid-19 och sju dagar framåt. Efter de sju dagarna är eleven välkommen tillbaka till skolan om eleven mår bra.

Alla i hushållet ska fortsätta att vara uppmärksamma på symtom och minimera onödiga kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Det är viktigt att du meddelar skolan om ditt barn är hemma.

Skolan har möjlighet att anordna distansundervisning (till exempel skoluppgifter att arbeta med hemma) under tiden eleven är hemma, men det är ingen rättighet för eleven. Om eleven inte får undervisning på distans under perioden eleven behöver vara hemma från skolan kan det enligt de ordinarie bestämmelserna i skollagen bli aktuellt med stöd i undervisningen när eleven kommer tillbaka till skolan.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Det finns flera viktiga anledningar till att nationella myndigheter gör bedömningen att elever bör vistas i skolan:

 • Nationella och internationella studier visar att unga inte driver smittspridningen.
 • Att gå i skolan är en viktig friskfaktor för såväl psykisk som fysisk hälsa.
 • Det är också viktigt för elevernas kunskapsutveckling.

Ja, vid beslut av regeringen eller Smittskydd Västra Götaland. Anledningen till deras beslut är att bryta smittkedjor.

Om du som elev är långvarigt sjuk eller i riskgrupp kontaktar du din rektor för upplägg av dina studier.

Ja, om du vill använda munskydd får du göra det.

 • Folkhälsomyndigeten rekommenderar att du som är född 2005 eller tidigare vaccinerar dig mot Covid-19.
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Håll avstånd till andra människor
 • Träffas utomhus
 • Fortsätta göra saker du mår bra av så mycket du kan

Nej, det finns ingen bestämmelse om ett minsta avstånd i antal meter i skolan. Det innebär att eleverna inte måste hålla ett reglerat avstånd, men skolan ska arbeta för att undvika trängsel. Men det är viktigt att skolorna vidtar åtgärder för att minska smittspridning, till exempel genom att

 • undvika att samla större elevgrupper om det är möjligt
 • undvika trängsel
 • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
 • erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

Nej, bestämmelser om begränsningar av hur många personer som får delta i en allmän sammankomst gäller inte skolor och förskolor. En sådan begränsning innebär alltså inte att förskolor och grundskolor ska hållas stängda.

 1. Stanna hemma
 2. Sjukanmäl dig till skolan
 3. Boka tid för testning av covid-19. Läs mer på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..

Nej, smittspårning utförs av sjukvården. Skolan samverkar med Smittskydd Västra Götaland och har rutiner om elever eller medarbetare blir sjuka i covid-19.

Om det skulle bli aktuellt får du information från din skola. I samband med informationen kommer du också att få ett gurgeltest (från och med vecka 36). Instruktioner om hur det ska användas följer med testet.

Ja. Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Arenamottagningen samverkar för att kunna erbjuda dig möjligheten att vaccinera dig mot covid-19 under skoltid. Vänd dig till din skolsköterska om du vill ha hjälp att boka tid för vaccinering.

Vad ska jag tänka på inför vaccineringen?

Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om vaccination mot covid-19 för befolkningen om man är 16 år eller äldre (född 2005 eller tidigare). Det är regionernas ansvar att organisera och vaccinera befolkningen. I Borås utförs vaccinationen av Arenamottagningen som är ett samarbete mellan Närhälsan och privata vårdcentraler. Det finns även andra aktörer som utför vaccinationer. Arenamottagningen och Borås Stad samverkar för att kunna erbjuda elever möjligheten att vaccinera sig under skoltid.

Om du har frågor om vaccinering kontakta din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..

Ja, du har rätt att bestämma själv. Vårdpersonalen gör i så fall en mognadsbedömning för att ta reda på om du bedöms tillräckligt mogen för att själv samtycka till vård och behandling. Detta sker genom ett samtal. Läs mer om vad som gäller när minderåriga vaccineras hos Sveriges kommuner och landsting Länk till annan webbplats..

Information om lediga tider och bokning hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats..

Om du som elev önskar hjälp med att boka tid så kan du alltid vända dig till din skolsköterska för stöd.

Ja. Det är fortfarande en stor smittspridning av Covid-19. Vaccinet skyddar dig från att bli allvarligt sjuk, men det finns ännu inte tillräcklig kunskap om hur smittsam man är om man skulle bli sjuk trots att man är vaccinerad. Det kan finnas en risk att du smittar andra även om du själv inte får några symtom. Därför menar Folkhälsomyndigheten att vi behöver fortsätta följa de allmänna råden.

 • träffa inte andra om du har symtom på covid-19
 • håll avstånd till andra
 • tvätta händerna ofta

Din skola håller dig uppdaterad om vad som gäller. Borås Stads gymnasieskolor förhåller sig till Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland.

Ja, du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt. Alla som har varit sjuka i Covid-19 rekommenderas att vaccinera sig eftersom man inte vet säkert hur länge antikropparna mot sjukdomen finns kvar.

Information på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Den nationella telefonlinjen för covid-19 på flera språk: 08-123 680 00

Du hittar många av de vanligaste frågorna och svaren gällande vaccination mot Covid-19 hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Du kan också alltid kontakta din vårdcentral.

För att undvika rykten om vaccin och vaccinering uppmuntrar Borås Stad dig att läsa på om vaccination mot Covid-19 från säkra källor med bekräftad information. Till exempel på:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta din vårdcentral om du inte hittar svar på de frågor som just du har eller om du önskar vägledning inför ditt ställningstagande.
Ring den nationella telefonlinjen för covid-19 för att få information på andra språk: 08-123 680 00.

Vuxenutbildning

Nej, eftersom proven inte är konstruerade för att genomföras på distans får de inte heller genomföras på distans. Ett nationellt prov får inte heller överföras till digitalt format.
Det betyder att Vuxenutbildningen i Borås kommer att genomföra de nationella proven på plats i skolans lokaler eftersom vi bedömer att vi kan följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Utgångspunkten är att de nationella proven inom komvux i SFI och komvux på gymnasial nivå ska genomföras som planerat förutsatt att skolan är öppen och att ett provgenomförande inte strider mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19.

Det är rektorn tillsammans med sin huvudman och med stöd av smittskyddsläkare som måste bedöma om och hur det är möjligt att utifrån de lokala förutsättningarna genomföra ett nationellt prov.

Vuxenutbildningen i Borås har varje vecka ett krisledningsråd där frågor som rör Corona tas upp. Här har skolledningen gemensamt tagit beslutet att de nationella proven kan genomföras. Ledningens bedömning är att skolan har gjort de anpassningar som behöver göras och att både gruppstorlek och inomhusmiljön gör det möjligt att säkert genomföra proven.

Eftersom provgenomförandet inom vuxenutbildningen inte är reglerat på ett sätt som innebär att provet måste genomföras en specifik dag eller under period öppnar det upp för en viss flexibilitet i frågan om när ett nationellt prov kan genomföras.

Ja, om rektorn bedömer att det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant prov. Eleven behöver då inte genomföra provet.

Kulturskolan

För att säkerställa våra elevers trygghet vid lektionstillfället samt att värna om våra lärares arbetsmiljö kommer vi fortsatt vidta åtgärder för att minska eventuell smittspridning på följande sätt:

Kulturskolans åtgärder Länk till annan webbplats..

För att säkerställa våra elevers trygghet vid lektionstillfället samt att värna om våra lärares arbetsmiljö kommer vi fortsatt vidta åtgärder för att minska eventuell smittspridning på följande sätt:

Kulturskolans åtgärder Länk till annan webbplats..

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar för utbildning och förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol