Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar för utbildning och förskola

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronavirusets inverkan på förskola, grundskola, gymnasieum och vuxenutbildning. Vi uppdaterar och fyller på med frågor kontinuerligt. Klicka på plustecknet för att fälla ut svaret.

Se även Frågor och svar om coronaviruset

Förskola

Barn som är sjuka ska vara hemma från förskolan, det gäller även om symtomen är milda. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men en del barn får också diarré, kräkningar, trötthet och rinnsnuva.

Vid symtom ska barnet stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn. Men om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva.

Det är viktigt att komma ihåg att förskolans medarbetare inte är medicinska experter. Att bedöma om hosta och snuva är tecken på en ny infektion eller något annat är ofta svårt. Om personalen på förskolan bedömer att ett barn har symtom på sjukdom kontaktar de vårdnadshavaren som får hämta barnet. Om vårdnadshavaren inte håller med är det förskolans rektor som bestämmer om barnet får vara på förskolan eller inte.

Barnet ska också vara hemma om någon i familjen är sjuk i covid-19

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Barnet ska vara hemma även den tid som någon i familjen väntar på att få ett provsvar för covid-19. Barnet är välkommet tillbaka när samtliga i familjen är friska igen.

Om ditt barn visar symtom på sjukdom kontaktar personalen dig så att du kan hämta ditt barn. I de fall vårdnadshavare och personal inte är överens bestämmer förskolans rektor om barnet får vara på förskolan eller inte.

Vid symtom ska barnet stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn. Men om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Barnet ska vara hemma även den tid som någon i familjen väntar på att få ett provsvar för covid-19. Barnet är välkommet tillbaka när samtliga i familjen är friska igen.

Kom ihåg att meddela förskolan om ditt barn ska vara hemma vid exempelvis sjukdom och att informera förskolan i god tid innan barnet ska komma tillbaka.

Folkhälsomyndigheten skriver att både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller virus. Det kan därför vara lämpligt att barnet stannar hemma någon dag för att se om besvären avklingar på medicinering för pollenallergi, i sådant fall behövs ej minst två symtomfria dagar innan barnet återgår till förskolan som vid fall av förkylningssymtom.

Typiskt för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon, ibland snuva, ibland trötthet. Typiskt för pollenallergi är också att besvären avklingar av medicin mot allergin som till exempel antihistamin.

Det är viktigt att komma ihåg att förskolans medarbetare inte är medicinska experter. Att bedöma om hosta och snuva är tecken på en ny infektion eller något annat är ofta svårt. Om personalen på förskolan bedömer att ett barn har symtom på sjukdom kontaktar de vårdnadshavaren som får hämta barnet. Om vårdnadshavaren inte håller med är det förskolans rektor som bestämmer om barnet får vara på förskolan eller inte.

Symtom av pollenallergi under pandemin hos barn och unga Länk till annan webbplats.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar, som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Barnet ska vara hemma även den tid som någon i familjen väntar på att få ett provsvar för covid-19.

Barnet är välkommet tillbaka när samtliga i familjen är friska igen.

Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare för den elev som har en annan grundsjukdom och tillhör en riskgrupp.

Eftersom vi rekommenderar att man stannar hemma även med lindriga symptom är det just nu högre sjukfrånvaro hos vår ordinarie personal på många av våra förskolor. Det innebär att ni kan komma att möta fler vikarier när ni kommer till förskolan.

Möten och kontakt med dig som är vårdnadshavare kan komma att ske via digitala lösningar. Föräldramöten och andra sammankomster på förskolan kan komma att ställas in, flyttas fram eller ske digitalt.

För att kunna möta behovet av barnomsorg för dig som blivit korttidspermitterad och har en arbetssituation som varierar från dag till dag arbetar våra förskolor så flexibelt som möjligt. Vi försöker i möjligaste mån lösa schemaändringar även när de sker med kort varsel.

Du som har blivit permitterad och som har ett barn med plats i förskolan anmäler ditt omsorgsbehov utifrån din ändrade arbetstid. Använd vår e-tjänst för att rapportera in dina ändrade tider.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Om dina tider varierar från dag till dag anger du ditt uppskattade tidsschema och för sedan en dialog löpande med personalen på förskolan kring ditt behov.

I vissa situationer kan det hända att du som vårdnadshavare ombeds bära munskydd när du vistas på förskolan. Det kan vara i sammanhang där det är svårt att hålla avstånd till andra vuxna, till exempel i samband med inskolning. Du får i så fall information om detta från din förskola.

För att minska risken för smittspridning rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn ska vara hemma från förskolan även vid milda symtom, symtomen kan vara snuva, halsont, hosta eller feber. Barn som varit sjuka kan komma tillbaka till förskolan efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. Som milda symtom räknas exempelvis torrhosta och lätt snuva.

Barnets allmäntillstånd måste också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen.

Vid oenighet om ett barn är redo att komma tillbaka till förskolan så är det rektor som avgör.

Om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskola och grundsärskola

Nu har eleverna i grundskolan och grundsärskolan sommarlov. En del elever har plats på fritidshem i sommar, och då gäller samma förhållningssätt som under läsåret:

 • Barn med symtom ska stanna hemma
 • Meddela fritidshemmet att barnet är sjukt
 • Boka tid för coronatest
 • Följ sjukvårdens anvisningar
 • Om någon i barnets hushåll har konstaterad covid-19 ska barnet få förhållningsregler av vården om att stanna hemma

Sjuka elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom

För att minska risken för smittspridning ska du vara uppmärksam på om ditt barn har feber, hosta och svårigheter att andas. I så fall ska ditt barn vara hemma, och du ska sjukanmäla barnet till skolan. Det gäller även vid lättare tecken på sjukdom som halsont, huvudvärk snuva, illamående eller muskel- och ledvärk. En person som blir sjuk i covid-19 kan ha ett eller flera av symtomen.

Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet och smaksinnet under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré kan vara ett symtom.

Barnet kan komma tillbaka till skolan efter två dygn utan symtom, eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter att barnet blivit sjukt. Som milda symtom räknas exempelvis torrhosta och lätt snuva.

Barnets allmäntillstånd måste också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen.

Test när barn har symtom som kan tyda på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare gå tillbaka till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Vid negativt provsvar

Om testet visar att man inte har covid-19 kan man gå tillbaka till skolan så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Om testet visar att barnet har covid-19 behöver barnet stanna hemma minst sju dagar efter hen blev sjuk. Dessutom ska barnet ha varit utan feber och visa allmän förbättring i två dygn. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan barnet blev sjuk. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Barn och vårdnadshavare får information av sjukvården om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Provtagning på barn i skolåldern finns på, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kan tyvärr inte göra medicinska bedömningar. En sådan fråga måste besvaras av ansvarig läkare för den elev som har en annan grundsjukdom och tillhör en riskgrupp.

Om ditt barn blir sjukt under skoldagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då dig eller annan vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills du eller annan vårdnadshavare hämtar barnet.

Folkhälsomyndighetens har 1 december 2020 kommit ut med en rekommendation som innebär att om det finns personer med konstaterad covid-19 som barnet bor ihop med ska barnet vara hemma. Det gäller även om barnet inte har symtom. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och elever.

Rekommendationen är i stort sett samma som den rekommendation Grundskoleförvaltningen i Borås haft under en längre tid, och av samma skäl.

Det är viktigt att du meddelar skolan om ditt barn är hemma.

Vad innebär rekommendationen?

Om någon i en elevs hushåll har konstaterad covid-19 ska eleven få förhållningsregler av vården om att stanna hemma från skolan. Detta gäller även om eleven är symtomfri. Om en behandlande läkare har utfärdat förhållningsregler är de tvingande.

Eleven ska vara hemma från dagen när den senaste hushållsmedlemmen testat positivt för covid-19 och sju dagar framåt. Efter de sju dagarna är eleven välkommen tillbaka till skolan om eleven mår bra. Alla i hushållet ska fortsätta att vara uppmärksamma på symtom och minimera onödiga kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Skolan har möjlighet att anordna distansundervisning (till exempel skoluppgifter att arbeta med hemma) under tiden eleven är hemma, men det är ingen rättighet för eleven. Om eleven inte får undervisning på distans under perioden eleven behöver vara hemma från skolan kan det enligt de ordinarie bestämmelserna i skollagen bli aktuellt med stöd i undervisningen när eleven kommer tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndighetens information

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Det finns flera viktiga anledningar till att nationella myndigheter gör bedömningen att elever bör vistas i skolan:

 • Nationella och internationella studier visar att unga inte driver smittspridningen.
 • Att gå i skolan är en viktig friskfaktor för såväl psykisk som fysisk hälsa.
 • Det är också viktigt för elevernas kunskapsutveckling.

Eftersom våra fyra gymnasieskolor har olika förutsättningar har våra verksamhetschefer i uppdrag att besluta hur fjärr- och distansundervisningen skulle hanteras på respektive skola.

Ja. Smittskyddet i Västra Götaland kan besluta om en hel skola eller delar av en skola ska omfattas av fjärr- och distansundervisning. Anledningen till deras beslut är att bryta smittkedjor.

Ett sådans beslut har fattats i våra verksamheter på inrådan av Smittskyddet i Västra Götalandsregionen.

Ja. Samtliga elever vid Borås Stads gymnasieskolor erbjuds lunch. Eleverna erbjuds en fullgod och näringsriktig lunch som är hanterad i enighet med rådande krav. De elever som studerar på fjärr- och distans tar med lunch från skolan.

Vill du veta vad som gäller för respektive skola, kontakta din lärare/mentor eller rektor.

Vissa ämnen kan uppfattas lättare att studera på distans. Men många ämnen med praktiska inslag, speciellt det vi kallar för karaktärsämnen är svåra att studera på distans. Hur undervisar man till florist, bagare eller kock på distans?

Nej, vi kan tyvärr inte bjuda in till besök på våra skolor. Istället har vi lanserat en ny webbplats, borasgymnasier.se på vilken vi beskriver samtliga utbildningar som vi erbjuder. Samtliga skolor finns också på sociala medier. Där lägger de ut korta filmer med matnyttig information som du kan ta del av.

borasgymnasier.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, om du vill använda munskydd får du göra det.

Om du behöver vara i karantän för att någon i ditt hushåll är sjuk i covid-19, ska du kontakta din lärare/mentor eller rektor. Tillsammans kommer ni överens om hur du ska sköta ditt skolarbete när du inte kan gå i skolan.

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Håll avstånd till andra människor
 • Träffas utomhus
 • Fortsätta göra saker du mår bra av så mycket du kan

Nej, det finns ingen bestämmelse om ett minsta avstånd i antal meter i skolan. Det innebär att eleverna inte måste hålla ett reglerat avstånd, men skolan ska arbeta för att undvika trängsel. Men det är viktigt att skolorna vidtar åtgärder för att minska smittspridning, till exempel genom att

 • undvika att samla större elevgrupper om det är möjligt
 • undvika trängsel
 • förlägga verksamhet utomhus när det är möjligt
 • erbjuda goda möjligheter att tvätta händerna.

Nej, bestämmelser om begränsningar av hur många personer som får delta i en allmän sammankomst gäller inte skolor och förskolor. En sådan begränsning innebär alltså inte att förskolor och grundskolor ska hållas stängda.

Nej, eftersom proven inte är konstruerade för att genomföras på distans får de inte heller genomföras på distans. Ett nationellt prov får inte heller överföras till digitalt format.
Det betyder att Vuxenutbildningen i Borås kommer att genomföra de nationella proven på plats i skolans lokaler eftersom vi bedömer att vi kan följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Utgångspunkten är att de nationella proven inom komvux i SFI och komvux på gymnasial nivå ska genomföras som planerat förutsatt att skolan är öppen och att ett provgenomförande inte strider mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19.

Det är rektorn tillsammans med sin huvudman och med stöd av smittskyddsläkare som måste bedöma om och hur det är möjligt att utifrån de lokala förutsättningarna genomföra ett nationellt prov.

Vuxenutbildningen i Borås har varje vecka ett krisledningsråd där frågor som rör Corona tas upp. Här har skolledningen gemensamt tagit beslutet att de nationella proven kan genomföras. Ledningens bedömning är att skolan har gjort de anpassningar som behöver göras och att både gruppstorlek och inomhusmiljön gör det möjligt att säkert genomföra proven.

Eftersom provgenomförandet inom vuxenutbildningen inte är reglerat på ett sätt som innebär att provet måste genomföras en specifik dag eller under period öppnar det upp för en viss flexibilitet i frågan om när ett nationellt prov kan genomföras.

Ja, om rektorn bedömer att det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant prov. Eleven behöver då inte genomföra provet.

Kulturskolan

För att säkerställa våra elevers trygghet vid lektionstillfället samt att värna om våra lärares arbetsmiljö kommer vi fortsatt vidta åtgärder för att minska eventuell smittspridning på följande sätt:

Kulturskolans åtgärder Länk till annan webbplats..

För att säkerställa våra elevers trygghet vid lektionstillfället samt att värna om våra lärares arbetsmiljö kommer vi fortsatt vidta åtgärder för att minska eventuell smittspridning på följande sätt:

Kulturskolans åtgärder Länk till annan webbplats..

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar för utbildning och förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol