Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Information till vårdnadshavare med barn i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor

Detta gäller för elever i grundskolan och grundsärskolan just nu. Situationen kan förändras.

Grundskoleförvaltningen följer utvecklingen noga och har ett nära samarbete med Smittskydd.

Friska barn ska gå i skolan

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt och ska därför gå i skolan om de är friska och ingen i hemmet har konstaterad covid-19.

Om en elev blir sjuk i skolan

Om en elev blir sjuk i skolan ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar dig som är vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills du hämtar ditt barn.

Sjuka barn ska vara hemma. Det gäller även om barnet är vaccinerat eller haft covid-19 tidigare.

För att minska risken för smittspridning ska du vara uppmärksam på om ditt barn har något av följande symtom som är vanliga vid covid-19:

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • snuva
 • försämrat lukt- och smaksinne
 • magbesvär med diarréer.

Om ditt barn får något av symtomen som nämnts ovan, även om de är lindriga, ska ditt barn vara hemma.

De flesta blir lindrigt sjuka med milda symtom, men en del får andningsbesvär och behöver sjukhusvård. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 Vårdguiden eller sjukvården.

Meddela skolan

Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn till skolan.
Om ditt barn är hemma med bekräftad covid-19 är det väldigt bra om du informerar skolan om detta när du gör sjukanmälan.

Vem ska provtas vid symtom?

Från och med den 22 november rekommenderas alla som är 6 år och äldre som får symtom på covid-19 att testa sig, oavsett om man är vaccinerad eller inte vaccinerad.

Den som haft av vården konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver inte testa sig. Endast resultat från PCR-tester som analyserats av vården gäller (resultat av egentester som man köper själv gäller inte).

För barn som ingår i en smittspårning kan vården ge andra instruktioner för provtagning där även barn utan symtom ska provtas.

När kan ett barn som varit sjukt med förkylningssymtom gå till skolan igen?

 • Ett barn som har covid-19 får förhållningsregler från sjukvården som ska följas. Barnet måste stanna hemma i minst 7 dagar efter barnet blivit sjukt. De två sista dagarna ska vara feberfria med en tydlig förbättring.
 • Ett barn med symtom som testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan gå till skolan igen när hen har ett tydligt förbättrat allmäntillstånd. Barnet ska vara helt feberfritt och orka delta i den ordinarie verksamheten. Barnet kan komma tillbaka till skolan även om barnet fortsatt har vissa lättare symtom som lite snuva eller hosta.
 • Ett barn som har haft av vården konstaterad covid-19 de senaste 6 månaderna kan gå till skolan igen när hen har ett tydligt förbättrat allmäntillstånd. Barnet ska vara helt feberfritt och orka delta i den ordinarie verksamheten. Barnet kan komma tillbaka till skolan även om barnet fortsatt har vissa lättare symtom som lite snuva eller hosta.
 • Ett barn som inte haft konstaterad covid-19 de senaste 6 månaderna och som inte testas vid symtom ska stanna hemma 7 dagar. De två sista dagarna ska vara feberfria med en tydlig förbättring. Därefter kan barnet gå till skolan igen även om barnet fortsatt har vissa lättare symtom som lite snuva eller hosta.
 • Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 Vårdguiden eller sjukvården.

Om ditt barn ingår i en smittspårning

För barn som ingår i en smittspårning kan vården ge andra instruktioner för återgång till skolan.

Barn som fått gurgeltest via skolan
Barn som ingår i smittspårning via skolan och som fått med ett gurgeltest hem för provtagning får vara i skolan i väntan på provsvar om de är friska och inte har symtom. Får barnet symtom ska barnet provtas av sjukvården och stanna hemma i väntan på provsvar.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler av sjukvården. Förhållningsreglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

Alla barn ska vara hemma i 7 dagar även om de är fullvaccinerade, och provtagning rekommenderas. Endast de som har haft av vården bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna undantas. Följ alltid sjukvårdens anvisningar om provtagning och om/hur länge barnet ska vara hemma från skolan.

Det är viktigt att du meddelar skolan om ditt barn är hemma.

Skolan har möjlighet att anordna distansundervisning (till exempel skoluppgifter att arbeta med hemma) under tiden eleven är hemma, men det är ingen rättighet för eleven. Om eleven inte får undervisning på distans under perioden eleven behöver vara hemma från skolan kan det enligt de ordinarie bestämmelserna i skollagen bli aktuellt med stöd i undervisningen när eleven kommer tillbaka till skolan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Information till vårdnadshavare med barn i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol