Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Information till vårdnadshavare med barn i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor

Detta gäller för elever i grundskolan och grundsärskolan just nu. Situationen kan förändras. Då återkommer Folkhälsomyndigheten med en ny bedömning och Borås Stad med ny information.

Nu har eleverna i grundskolan och grundsärskolan sommarlov. En del elever har plats på fritidshem i sommar, och då gäller samma förhållningssätt som under läsåret:

  • Barn med symtom ska stanna hemma
  • Meddela fritidshemmet att barnet är sjukt
  • Boka tid för coronatest
  • Följ sjukvårdens anvisningar
  • Om någon i barnets hushåll har konstaterad covid-19 ska barnet få förhållningsregler av vården om att stanna hemma

Vid konstaterad covid-19 i hushållet

Folkhälsomyndighetens har 1 december 2020 kommit ut med en rekommendation som innebär att om det finns personer med konstaterad covid-19 som barnet bor ihop med ska barnet vara hemma. Det gäller även om barnet inte har symtom. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och elever.

Rekommendationen är i stort sett samma som den rekommendation Grundskoleförvaltningen i Borås haft under en längre tid, och av samma skäl.

Det är viktigt att du meddelar skolan om ditt barn är hemma.

Vad innebär rekommendationen?

Om någon i en elevs hushåll har konstaterad covid-19 ska eleven få förhållningsregler av vården om att stanna hemma från skolan. Detta gäller även om eleven är symtomfri. Om en behandlande läkare har utfärdat förhållningsregler är de tvingande.

Eleven ska vara hemma från dagen när den senaste hushållsmedlemmen testat positivt för covid-19 och sju dagar framåt. Efter de sju dagarna är eleven välkommen tillbaka till skolan om eleven mår bra. Alla i hushållet ska fortsätta att vara uppmärksamma på symtom och minimera onödiga kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Skolan har möjlighet att anordna distansundervisning (till exempel skoluppgifter att arbeta med hemma) under tiden eleven är hemma, men det är ingen rättighet för eleven. Om eleven inte får undervisning på distans under perioden eleven behöver vara hemma från skolan kan det enligt de ordinarie bestämmelserna i skollagen bli aktuellt med stöd i undervisningen när eleven kommer tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndighetens information

Sjuka elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom

För att minska risken för smittspridning ska du vara uppmärksam på om ditt barn har feber, hosta och svårigheter att andas. I så fall ska ditt barn vara hemma, och du ska sjukanmäla barnet till skolan. Det gäller även vid lättare tecken på sjukdom som halsont, huvudvärk snuva, illamående eller muskel- och ledvärk. En person som blir sjuk i covid-19 kan ha ett eller flera av symtomen.

Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet och smaksinnet under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré kan vara ett symtom.

Barnet kan komma tillbaka till skolan efter två dygn utan symtom, eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter att barnet blivit sjukt. Som milda symtom räknas exempelvis torrhosta och lätt snuva.

Barnets allmäntillstånd måste också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen.

Test när barn har symtom som kan tyda på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare gå tillbaka till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Vid negativt provsvar

Om testet visar att man inte har covid-19 kan man gå tillbaka till skolan så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Om testet visar att barnet har covid-19 behöver barnet stanna hemma minst sju dagar efter hen blev sjuk. Dessutom ska barnet ha varit utan feber och visa allmän förbättring i två dygn. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan barnet blev sjuk. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Barn och vårdnadshavare får information av sjukvården om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Provtagning på barn i skolåldern, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en elev blir sjuk i skolan

Om en elev blir sjuk i skolan ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar dig som är vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills du hämtar ditt barn.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Information till vårdnadshavare med barn i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol