Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Information till vårdnadshavare med barn i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor

Från och med 9 februari upphörde många av de restriktioner som funnits under pandemin. Bland annat tas hushållskarantänen bort och elever som inte har symtom kan gå till skolan även om någon annan i hemmet är sjuk. Allmänheten ska inte längre provtas för covid-19. Skolan gör inte längre smittkartläggningar eller lämnar ut gurgeltester.

Friska barn ska gå i skolan

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt och ska därför gå i skolan om de är friska.

Sjuka barn ska vara hemma

Om ditt barn har symtom som kan vara tecken på covid-19 ska barnet stanna hemma från skolan och andra aktiviteter. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Det gäller även om barnet är vaccinerat eller haft covid-19 tidigare.

Ditt barn kan gå tillbaka till skolan när hen har blivit frisk och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

De flesta barn blir lindrigt sjuka med milda symtom, men en del får andningsbesvär och behöver sjukhusvård. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 Vårdguiden eller sjukvården.

Om någon i hemmet har bekräftad covid-19

Om ditt barn bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver barnet inte stanna hemma, om barnet är friskt. Men var uppmärksam på om barnet blir sjukt och får symtom på covid-19. I så fall ska barnet stanna hemma.

Om en elev blir sjuk i skolan

Om en elev blir sjuk i skolan ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar dig som är vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills du hämtar ditt barn.

Fortsätt meddela skolan om ditt barn är hemma

Det är viktigt att du meddelar skolan om ditt barn är hemma.

Möjlighet att vaccinera ditt barn

När ditt barn har fyllt 12 år kan du vaccinera ditt barn mot covid-19. Det finns flera vaccinatörer i Borås, och både drop in-tider och möjlighet att boka tid för vaccination.

Här ser du vilka vaccinatörer du kan välja mellan och göra din tidsbokning:

Vaccinatörer i Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Covid-19-testning upphör

Västra Götalandsregionen meddelar att från och med 9 februari sker provtagning för covid-19 enbart efter läkarbedömning. Har du endast milda symtom ska du inte testas. I och med detta upphör även smittspårning i den breda allmänheten. Det innebär att den kostnadsfria PCR-provtagningen i Västra Götalandsregionen upphör och att det inte finns några PCR-test att boka på vårdcentralen. Du kan heller inte lämna in tester. Däremot kommer provsvar på redan inlämnade tester att ges.

Inom vård och äldreomsorg provtas patienter, omsorgstagare och personal vid symtom.

Bra att ha-information

Skolan kan inte besvara hälsofrågor som berör coronaviruset eller covid-19. Vi kan heller inte göra medicinska bedömningar. Vi ber dig kontakta sjukvården om du har frågor om virus, sjukdom, symtom, testning eller vaccination.

Om ditt barn har andra sjukdomar som gör att barnet tillhör en riskgrupp är det behandlande läkare som gör medicinsk bedömning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Information till vårdnadshavare med barn i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol