Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Information till vårdnadshavare med barn i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor

Detta gäller för elever i grundskolan och grundsärskolan just nu. Situationen kan förändras. Då återkommer Folkhälsomyndigheten med en ny bedömning och Borås Stad med ny information.

Skolan är öppen och friska elever ska gå i skolan

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt och ska därför gå i skolan. Är ditt barn friskt ska barnet gå till skolan.

Sjuka elever ska vara hemma, även vid lindriga symtom

För att minska risken för smittspridning ska du vara uppmärksam på om ditt barn har feber, hosta och svårigheter att andas. I så fall ska ditt barn vara hemma, och du ska sjukanmäla barnet till skolan. Det gäller även vid lättare tecken på sjukdom som halsont, huvudvärk snuva, illamående eller muskel- och ledvärk. En person som blir sjuk i covid-19 kan ha ett eller flera av symtomen.

Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet och smaksinnet under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré kan vara ett symtom.

Barnet kan komma tillbaka till skolan efter två dygn utan symtom, eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter att barnet blivit sjukt. Som milda symtom räknas exempelvis torrhosta och lätt snuva.

Barnets allmäntillstånd måste också vara sådant att barnet orkar med verksamheten under dagen.

Test när barn har symtom som kan tyda på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare gå tillbaka till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Vid negativt provsvar

Om testet visar att man inte har covid-19 kan man gå tillbaka till skolan så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar

Om testet visar att barnet har covid-19 behöver barnet stanna hemma minst sju dagar efter hen blev sjuk. Dessutom ska barnet ha varit utan feber och visa allmän förbättring i två dygn. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola om det gått sju dagar sedan barnet blev sjuk. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Barn och vårdnadshavare får information av sjukvården om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Mer information om provtagning på barn i skolåldern finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en elev blir sjuk i skolan

Om en elev blir sjuk i skolan ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar dig som är vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills du hämtar ditt barn.

Vid konstaterad covid-19 i den nära familjen

Grundskoleförvaltningens rekommendation är att om det finns konstaterad covid-19 i den nära familjen ska barnet vara hemma. Detta för att minska oron för smittspridning hos medarbetare, vårdnadshavare och elever. Skolan kan dock inte neka ett friskt barn att komma till skolan om vårdnadshavaren vill det.

Senast ändrad: 2020-09-08 10.45

Ändrad av:

Dela sidan: Information till vårdnadshavare med barn i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor

g q n C