Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar om coronaviruset

Här finns frågor och svar om hur vi hanterar coronaviruset i våra verksamheter. Vi uppdaterar och fyller på med frågor kontinuerligt. Klicka på plustecknet för att fälla ut svaret.

För frågor och svar inom ett visst område se frågor och svar för:

Allmänna frågor

Folkhälsomyndighetens föreskrifter bygger på att alla tar eget ansvar och det gäller både butiksinnehavare och privatpersoner. Om du noterar att det är någon särskild livsmedelsbutik som inte följer råden tillräckligt väl går det bra att mejla Miljöförvaltningen på miljo@boras.se som kan påminna om vad det är som gäller. Det är dock endast smittskyddsläkaren som kan ta beslut om att stänga en verksamhet som inte följer reglerna. Smittskyddsläkaren fattar beslut i samråd med Miljöförvaltningen. Det kan bli aktuellt endast om en livsmedelsbutik inte sköter sig under upprepade tillfällen.

Miljöförvaltningen har uppdraget att göra tillsyn av trängsel på serveringsställen i Borås Stad. Från och med 1 juli 2020 gäller en ny lag, Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som innebär att Miljöförvaltningen har befogenhet att fatta beslut om förelägganden och att tillfälligt stänga ner de verksamheter som inte följer reglerna. Här kan du läsa mer om hur själva tillsynen går till samt statistik över Borås Stads tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19länk till annan webbplats.

Om du ser att serveringar i kommunen inte följer trängselreglerna, gör då en anmälan genom att kontakta Miljöförvaltningen i Borås Stad på 033-35 30 00 (måndag till fredag mellan klockan 8-12) eller via e-post till miljo@boras.se. Du kan också använda dig av kommunens system för synpunktshanteringlänk till annan webbplats.

Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (där ingår covid-19). Förbudet gäller även om arbetsuppgifterna eller praktiken ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller liknande. Detta står i Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter § 11.

Läs mer hos Sveriges Kommuner och Regionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som en följd av coronapandemin kan de runt 470 av de ordinarie ferieplatserna inte erbjudas inom bland annat vård och omsorg och förskola.

Det är därför ett drygt 50-tal ungdomar som i år inte fått något erbjudande om feriearbete under sommaren. Dessa ungdomar kommer att erbjudas arbete under kommande höst-, jul- och sportlov.

Utöver den extra insatsen att erbjuda feriearbete på loven till dessa ungdomar, har Borås Stad fått fram feriearbeten inom andra delar av kommunens verksamheter. Över 300 platser erbjuds till en del av de ungdomar som skulle arbetat inom vård och omsorg. Det handlar bland annat om att hjälpa till med att hålla parkerna rena från skräp, rensa i Viskan, måla räcken, göra rent stadsmiljön från klotter och gräva upp invasiva växter.

Även antalet platser för ungdomar som vill arbeta som ferieentreprenörer har utökats, från 30 till 130.

Det är Västra Götalandsregionen som svarar på medicinska frågor. På deras webbplats finns information om läget på olika sjukhus i länet.

Aktuellt om covid-19 (Västra Götalandsregionen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att minska risken för smittspridning ska du stanna hemma och undvika att träffa andra om du känner dig sjuk. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Var extra uppmärksam om du har symtom som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och/eller illamående.

Vi arbetar kontinuerligt med att samordna och sprida relevant information. Information skickas också ut direkt från verksamheter till de som är berörda. Till exempel brukare på omsorgsboenden, föräldrar med barn i skolor och förskolor.

Så snart det finns ny information publiceras detta här på vår webbplats. Här hittar du också länkar till andra myndigheter som hanterar coronaviruset i vår region.

Borås Stads inriktning hittills är att det vi kommunicerar ska vara på så enkel svenska som möjligt. Vi har också på olika affischer informerat på persiska, arabiska, farsi, somaliska, finska och engelska. På vår webbplats länkar vi till myndigheter som kontinuerligt uppdaterar information på måmnga andra språk.

Stadsdelsvärdar och Mobile Info Center har sedan i mitten av mars informerat muntligt på de stora invandrarspråken på flera kommunala bostadsområden. Extra satsningar har gjorts speciellt på Norrby och Hässleholmen.

Information om coronaviruset finns tillgänglig på lättläst svenska på vår webbplats.

Om coronaviruset på lättläst svenska

Borås Stad har en stöd- och hjälplinje för de som känner sig ensamma eller behöver en hjälpande hand med vardagssysslor, som lättare inköp av mat och mediciner tillfälligt, under coronatider.

Du når stödlinjen på telefon: 0734-32 79 91

Öppettider: Vardagar kl 8.00-16.00

Om du arbetar inom en samhällsviktig funktion kan du få plats på förskola och/eller fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning. För att vi ska kunna förbereda oss på ett bra sätt behöver vi redan nu veta hur stort behovet av barnomsorg vid en eventuell stängning är.

Läs mer om förskolor och fritidshem för personer med samhällsviktiga yrken

För frågor och svar inom ett visst område se frågor och svar för:

Senast ändrad: 2020-11-11 07.55

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar om coronaviruset

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol