Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner

Följande verksamheter har beslutat att stänga eller på andra sätt begränsa sin verksamhet på grund av smittorisk eller brist på bemanning.

Utbildning och förskola

Förskola

Här finns frågor och svar om förskolans rutiner med anledning av coronapandemin.

Öppna förskolor stängs för besökare

Vissa av våra öppna förskolor har stängt för besökare från och med måndag den 30 november. Beslutet gäller till och med den 17 december men kan komma att förlängas. Några av våra öppna förskolor ingår i en Familjecentral, dessa håller fortsatt öppet men bara för 6 besökare åt gången.

 • Öppna förskolan Fristad, Dalsjöfors, Kristineberg och Tittut! har stängt för besökare
 • Öppna förskolan Boda, Centrum, Norrby och Sjöbo har öppet för 6 besökare åt gången.

Gymnasieskola

Här finns frågor och svar om gymnasieskolans rutiner med anledning av coronapandemin.

Från och med den 9 november och resten av terminen kommer de fyra kommunala gymnasieskolorna att bedriva fjärr- och distansundervisning för elever inom gymnasieskolorna. Varje gymnasieskola lägger schema för fjärr- och distansundervisningen och andra delar som är kopplade till undervisningen. Kontakta respektive skola för mer information.

I samråd med Smittskydd Västra Götaland kan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fatta beslut att utöka fjärr- och distansundervisningen på de kommunala gymnasieskolorna. Förändringar kan ske snabbt. Skulle du vilja veta vad som gäller för respektive skola är du välkommen att kontakta gymnasieskolan för korrekt information.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Vuxenutbildning under coronapandemin

För Yrkeshögskolans utbildningar samt SFI varierar formerna för undervisning.

Kulturskolan

För att säkerställa våra elevers trygghet vid lektionstillfället samt att värna om våra lärares arbetsmiljö kommer vi fortsatt vidta åtgärder för att minska eventuell smittspridning på följande sätt: Kulturskolans åtgärder.

Omsorg och stöd

Äldreomsorg

Besök

Besöksförbudet avslutades den 1 oktober. Alla besök på vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter måste förbokas. Antalet besökare kommer att begränsas. Enheten avgör hur många som kan komma åt gången, för att alla ska kunna hålla minst en armlängds avstånd vid besöket. Läs mer om hur det fungerar när besöksförbudet avslutas.

Fixartjänst arbetar bara utomhus

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset utför Fixartjänst inga uppdrag inomhus tillsvidare. Det finns fortsatt möjlighet att få hjälp med hämtning av källsorterad hushållsavfall, om det ställs utanför bostaden. Fixartjänst utomhustjänster fungerar alltså som vanligt.

Fixartjänst

Mötesplatser för seniorer

Borås Stads öppna mötesplatser för seniorer håller stängt.

Medarbetarna på mötesplatserna finns istället vid de röda minibussarna som kommer att vara utplacerade på olika platser i Borås.

För att få veta vad som är på gång ring 033-35 84 21
För att boka samtalsstöd ring 033-35 83 04
För att boka teknikstöd ring 033-35 84 50

Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboenden

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden håller stängt för att minska risken för att sprida coronavirus. Detta gäller följande restauranger:

 • Blombacka
 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Duvan
 • Fagersro i Viskafors
 • Kypegläntan
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Den som ändå vill njuta av restaurangernas utbud har möjlighet att köpa med sig en matlåda hem istället för att äta på plats i restaurangen.

Många restauranger i Borås erbjuder take away och hemleverans av färdiga matportioner. På Borås Citys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka möjligheter som finns.

Funktionshinderverksamhet

Undvik besök på boenden inom funktionshinderområdet

Sociala omsorgsförvaltningen avråder från besök på boenden där personer med funktionsnedsättningar bor. Detta för att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka. Avrådan gäller tills vidare. Besökare till brukare med palliativ vård är undantagna.

Daglig verksamhet öppnar successivt

Under september öppnar daglig verksamhet upp sin verksamhet successivt efter att ha varit stängt sedan den 23 mars. Flera anpassningar är gjorda för att minska risk för smittspridning. Bland annat ändringar i utbud av aktiviteter, deltagarnas arbetstider och nya rutiner kring måltider och städning. Alla verksamheter har olika förutsättningar och därför har varje verksamhet sett över och gjort de anpassningar som är lämpliga för dem.

Träffpunkt Simonsland

Under rådande omständigheter har vi öppet reception, dörrar och café Simon måndag-fredag klockan 9-14.
För att minska smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar vi våra egna aktiviteter.

De aktiviteter som berörs är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor på tisdagar och torsdagar
 • Underhållning på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer som är verksamma på Träffpunkt Simonsland ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Färdtjänst

Färdtjänstenheten beslutat att låta alla kunder åka ensamma i färdtjänstbilarna framöver, ingen samåkning kommer alltså ske. Detta innebär att du inte kan boka resor via internet eftersom e-tjänsten automatiskt placerar flera kunder i samma bil om så är möjligt.

Bokning av resor sker istället via vår beställningscentral på telefon: 033-35 50 50

För dig som har färdtjänst

Borås Etableringscenter

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Borås Etableringscenter endast emot telefonsamtal. Ring kommunens växel 033-35 70 00, och be att få prata med din flyktingsamordnare.

Telefontid
Måndag-torsdag: 10.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
Fredag: 10.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset tar Försörjningsenheten endast emot skriftliga ansökningar. Du lämnar din ansökan i postlådan utanför väntrummet på Försörjningsenheten, Bryggargatan 15 plan 4. Vid övriga frågor kontakta din socialsekreterare.

Uppleva och göra

Simhallar och badanläggningar

Badhusen är stängda

Våra badanläggningar är stängda för allmänheten tills vidare.

Kypegårdens och Mariedals omklädning och bastu stänger

Kypegårdens och Mariedals omklädning och bastu är stängda tills vidare. Årskorten på Kype förlängs en månad.

Idrottsanläggningar

Ishallen stänger för allmänheten

Allmänhetens åkning stänger i Ishallen från den 3 november tills vidare.

Kultur

Borås Stadsteater

Borås Stadsteater ställer in alla föreställningar från och med den 18 november till och med årsskiftet. Biljettkassan är tillgänglig på telefon dagtid och för besök mån-fre kl. 16-18.

Borås konstmuseum

Borås konstmuseum är tillfälligt stängt till den 31 december.

Textilmuseet

Textilmuseet är tillfälligt stängt till den 31 december.

Bibliotek

Biblioteken i Borås stänger sina lokaler från och med lördag 21 november och åtminstone året ut. Du kan fortfarande låna böcker genom take away tjänsten

Mötesplatser, träffpunkter och öppen ungdomsverksamhet

Medborgarlabbet på Sjöbo

Medborgarlabbets verksamhet har sin utgångspunkt från Mötesplats Sjöbo. Mötesplats Sjöbo har begränsat antal besökare till 10 personer.

Träffpunkt Simonsland

Under rådande omständigheter har vi öppet reception, dörrar och café Simon måndag-fredag klockan 9-14.
För att minska smittspridning av coronaviruset och skydda riskgrupper pausar vi våra egna aktiviteter.

De aktiviteter som berörs är:

 • Teknikcafé tisdagar
 • Bio på onsdagar
 • Resor på tisdagar och torsdagar
 • Underhållning på fredagar
 • Alla frivilligaktiviteter

Vid frågor kontakta Träffpunkt Simonsland

Föreningar och organisationer i huset

Föreningar och organisationer som är verksamma i huset ansvarar för sina verksamheter. Se respektive förenings webbsida för information om eventuellt inställda aktiviteter:

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet

Både Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har ett max antal besökare, beroende på storlek på lokal. Utgångspunkten är max åtta besökare samtidigt. Mötesplatserna har fokus på medborgarservice och bokade tider. Öppen ungdomsverksamhet har planerade aktiviteter, mer aktiviteter utomhus samt större digital närvaro med quiz, spel, livestream och annat.

Brygghuset

Brygghuset är bara öppet för bokningar i mindre grupper: tisdag-fredag kl. 12.00-19.30, tills vidare.

Mötesplatser för seniorer

Borås Stads öppna mötesplatser för seniorer håller stängt för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Medarbetarna på mötesplatserna finns istället vid de röda minibussarna som kommer att vara utplacerade på olika platser i Borås.

För att få veta vad som är på gång ring 033-35 84 21
För att boka samtalsstöd ring 033-35 83 04
För att boka teknikstöd ring 033-35 84 50


Butiker och restauranger

Åter i Bruk - bygg och secondhandbutik

Butiken är stängd tills vidare. Det går fortfarande att lämna in säljbara saker till oss.

GeTing och Knallefiket

Daglig verksamhetsbutikerna GeTing och Knallefiket stänger för besökare från och med den 16 november till och med den 18 januari 2021.

Restauranger i anslutning till vård- och omsorgsboenden

Borås Stads restauranger som ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden, trygghetsboenden och seniorboenden håller stängt för att minska risken för att sprida coronavirus. Detta gäller följande restauranger:

 • Blombacka
 • Dalhem i Dalsjöfors
 • Duvan
 • Fagersro i Viskafors
 • Kypegläntan
 • Sanderöd i Sandared
 • Sjöboklint
 • Skogslid i Fristad
 • Svärdfästet
 • Våglängdsgatan

Den som ändå vill njuta av restaurangernas utbud har möjlighet att köpa med sig en matlåda hem istället för att äta på plats i restaurangen.

Många restauranger i Borås erbjuder take away och hemleverans av färdiga matportioner. På Borås Citys webbplatslänk till annan webbplats kan du se vilka möjligheter som finns.

Aktivitetsdagar

Alla aktivitetsdagar är inställda i år.

Mer information om aktivitetsdagar samt kontaktuppgifter

Kommun och politik

Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare

Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare. Tidigare har dessa möten varit öppna för allmänheten.

Vissa sammanträden kommer att sändas via webb och vissa sammanträden har ställts in. Mer information för respektive nämndsammanträde hittar du i vår sammanträdeskalender.

Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare

Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsens, nämndernas och bolagsstyrelsernas sammanträden stänger för åhörare. Tidigare har dessa möten varit öppna för allmänheten.

Vissa sammanträden kommer att sändas via webb och vissa sammanträden har ställts in. Mer information för respektive nämndsammanträde hittar du i vår sammanträdeskalender.

Övriga verksamheter

Det kan finnas ytterligare verksamheter som har blivit begränsade eller stängts eftersom nya beslut fattas hela tiden. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

Senast ändrad: 2020-11-02 17.35

Ändrad av:

Dela sidan: Stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol