Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Vaccinering mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka.

Som invånare i Borås Stad kommer du att erbjudas vaccination via Västra Götalandsregionen. Längre fram kommer du själv att kunna boka tid för vaccination hos Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats.

Vaccination av brukare och patienter i Borås Stads verksamheter

Det finns dock vissa prioriterade grupper som vaccineras av Borås Stads sjuksköterskor. Till prioriterade grupper hör till exempel de som bor på vård- och omsorgsboende, LSS- eller psykiatriboende eller de som har hemsjukvård.

Vaccineringen är frivillig och alla brukare och patienter som vill kommer få möjlighet att vaccineras. Alla tidsplaner är preliminära eftersom det beror på tillgången till vaccin och hur snabbt vi kan vaccinera.

Du som bor på vård- och omsorgsboende

Först ut att vaccineras var personer som bor på våra vård- och omsorgsboenden. Alla som bor på vård- och omsorgsboende att nu fått både dos 1 och dos 2.

Du som både har hemtjänst och hemsjukvård

Vaccinationerna är även igång av de personer som har hemtjänst och hemsjukvård samt vuxna som delar bostad med dessa personer, så kallade hushållskontakter.

Du som enbart har hemsjukvård

Vaccinationerna är igång för dem som har hemsjukvård och är 18 år och äldre, samt vuxna som delar bostad med dessa personer, så kallade hushållskontakter.

Du som enbart har hemtjänst

De som enbart har hemtjänst och deras hushållskontakter kommer att vaccineras av sin vårdcentral. Hemtjänstens medarbetare hjälper till att dela ut informationsblad till dessa personer där de får information om vaccinationen samt de hälsodeklarationer som de och deras hushållskontakter ska fylla i inför vaccinationen. Med hushållskontakt menas de vuxna över 18 år som bor på samma adress.

Om du enbart har kyld mat eller trygghetslarm vaccineras du av din vårdcentral och får du inget informationsbrev från Borås Stad utan hänvisas till den information som vårdcentralerna ger via brev, annonser, information på webbsidor eller på 1177.se.

Du som bor på LSS-boende, psykiatriboende, har personlig assistans eller boendestöd

En annan prioriterad grupp för att få vaccin är vuxna personer som bor på LSS-boende, psykiatriboende, har personlig assistans eller boendestöd. De som också har hemsjukvård vaccineras av Borås Stads sjuksköterskor.

Du som inte är inskriven i hemsjukvården blir vaccinerad av primärvården. Borås Stads personal hjälper till att dela ut informationsblad till dig där du får information om vaccinationen samt de hälsodeklarationer som du och dina hushållskontakter ska fylla i inför vaccinationen. Med hushållskontakt menas de vuxna över 18 år som bor på samma adress.

Vaccination av personal med vårdnära yrken

Vaccination av personal som arbetar i vårdnära yrken pågår.

Vaccinering av prioriterade medarbetare i privata företag

Privata företag som utför insatser inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, LSS-boende eller personlig assistans har medarbetare som ingår i fas 1 och fas 2 för vaccination. Dessa medarbetare arbetar nära brukare och är prioriterade för vaccination enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. De företag som bedriver verksamhet i Borås Stads geografiska område och som har prioriterade medarbetare ska enligt Västra Götalandsregionens avtal använda sig av Svea Vaccin.

Företaget själv ska kontakta Svea Vaccin för att planera vaccineringen.

Kontakt: boras@sveavaccin.se

Svea Vaccin Boråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringar

Vaccinationerna genomförs enligt Västra Götalandsregionens prioriteringar som utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vaccination mot covid-19 erbjuds till personer som är 18 år och äldre. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vilka grupper som ska prioriteras förstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om vaccination mot covid-19

1177.se Vårdguiden

Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19 i Västra Götalands län.

Västra Götalandsregionens information om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset. Läs mer hos Läkemedelsverket om godkända coronavacciner, misstänkta biverkningar och falska påståenden.

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset - Läkemedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19.

Vaccin, läkemedel och behandling - Krisinformation.selänk till annan webbplats

Information på olika språk/Information in other languages

Information om vaccination mot covid-19 på olika språk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefontjänster om covid-19 och vaccination

Regional telefontjänst 010-473 94 30länk till annan webbplats

Svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland. Du kan däremot inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Telefonnumret är 010-473 94 30länk till annan webbplats. Öppet 7-16.

Sveriges nationella informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Svarar på frågor om covid-19 och även om allvarliga olyckor och kriser. Öppet alla dagar dygnet runt.

Telefonlinje om corona på flera språk 08-123 680länk till annan webbplats

Nationell telefonlinje som svarar på frågor om covid-19 på olika språk:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska. Telefonnumret är 08-123 680 00länk till annan webbplats. Öppet vardagar 9-12 och 13-15.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vaccinering mot covid-19

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol