Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Villastaden, Tranan 2

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-82 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre våningar och en vindsvåning. Då fastigheten ligger i stadsdelen Villastaden som har höga kulturhistoriska värden är syftet även att den nya bebyggelsen ges en god gestaltning.

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i centrala Borås där de boende har möjlighet att gå, cykla och åka kollektivt i vardagen. Ett par av lägenheterna föreslås bli mindre lägenheter (under 35 kvadratmeter) vilka riktar sig till exempelvis studenter.

Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte Villagatan och Nedre Tjädergatan och omfattar fastigheten Tranan 2 som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar. Byggnaden är från 1910-talet och har höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen och ett rivningslov finns.

Samrådstiden pågick från den 8 december - 15 januari 2021.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på denna sida kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Plankonsult Maria Mansfield, telefon: 073-500 03 15, e-post: maria.mansfield@boras.se
Planarkitekt Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Kontakta handläggaren

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Villastaden.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Villastaden, Tranan 2

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol