BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210601T125012Z DESCRIPTION:Samrådsmötet hålls digitalt via Teams. Länken till mötet f inns under boras.se/planprogram/nornan . Där finns också samrådsförslaget till planprogrammet att läsa . \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210622T190000 DTSTAMP:20210601T125012Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210622T173000 LAST-MODIFIED:20210601T125012Z LOCATION:Teams - länk finns på boras.se/planprogram/nornan PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Samrådsmöte för kvarteret Nornan TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040E8114BF556D701000000000000000 010000000C8E25B2C7D90F04DA27D4BF1F7EE2FC3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Samrå\;dsmö\;te t hå\;lls digitalt via Teams. Lä\;nken till mö\;tet finns und er boras.se/planprogram/n ornan. Dä\;r finns också\; samrå\;dsfö\;rslaget till planprogrammet att lä\;sa.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR