Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

CSR Västsverige

Vill du ha stöttning i ditt hållbarhetsarbete? Till hjälp finns Sveriges största sektoröverskridande nätverk för hållbarhetsfrågor, CSR Västsverige.

CSR Västsverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om CSR – corporate social responsibility

CSR innebär att aktivt bidra till en hållbar utveckling genom att som verksamhet förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa. Ett strategiskt hållbarhetsarbete stärker förmågan att identifiera och förhindra eventuell skadlig inverkan men framförallt, skapar värdeskapande möjligheter för den egna verksamheten och samhället i stort. Hållbarhetsfrågorna omfattar hela verksamheten och inbegriper allt ifrån miljö och mänskliga rättigheter till anställningsförhållanden och etiska frågor som antikorruption.

Allt eftersom omvärlden förändras och vi står inför allt större utmaningar som klimatförändringar, resursbrist och sociala orättvisor har vårt ansvar som företag bara ökat. Förväntningarna och kraven från kunder, medarbetare och andra intressenter på ansvarstagande blir allt högre. 2017 trädde en ny lag i kraft i Sverige som betyder att större företag måste redovisa sin påverkan även vad gäller vissa hållbarhetsparametrar.

Genom kompetensutveckling, inspiration och ett nätverk för erfarenhetsutbyten hjälper den icke-vinstdrivande föreningen CSR Västsverige verksamheter att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete, där affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: CSR Västsverige

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender